آناتومی بینی

آناتومی بینی :

حفرهٔ بینى توسط تیغهٔ بینى به دو حفرهٔ کوچکتر راست و چپ تقسیم مى‌شود.  هر یک از این حفرات بینی  داراى یک دهانهٔ قدامى (پرّه‌هاى بینی)، یک دهانهٔ خلفى (کوآنا) و تعدادى برجستگى‌هاى استخوانى به نام کونکا یا توربین است که از دیواره‌هاى طرفى به درون حفره  بینی برآمده‌اند.در خلف حفرهٔ بینی، نازوفارنکس قرار گرفته است.

بخش های سینوس‌هاى پارانازال :

سینوس‌هاى ماگزیلارى و اتموئید در هر دو طرف بینی .

سینوس فرونتال  .

سینوس اسفنوئید.

مخاط حفرهٔ بینى از اپى‌تلیوم ستونى مطبق کاذب و مژک‌دار (مخاط تنفسی) تشکیل شده است. به‌جز ناحیهٔ کونکاى فوقانى و دیوارهٔ خارجى و سپتوم مجاور آن که از اپى‌تلیوم تخصصى غیر مژک‌دار (مخاط بویائی) پوشیده شده‌اند. سینوس‌ها نیز با مخاط تنفسى پوشیده مى‌شوند و ملانوسیت‌ها به تمام منطقه انتشار یافته‌اند. در اوایل زندگى سینوس‌ها با مخاط تنفسى پوشیده مى‌شود ولى با افزایش سن متاپلازى سنگفرشى رخ مى‌دهد. در نتیجه در اولین دههٔ زندگى ۶۰% از مخاط تنفسى جاى خود را به اپى‌تلیوم سنگفرشى مى‌دهد. در ابتدا این اپى‌تلیوم سنگفرشى غیرشاخى است ولى بعد از ۵۰ سالگى بیشتر شاخى مى‌شود.

برای مطالعه " تومور بینی " کلیک کنید .

به این پست امتیاز دهید.
هیچ رای ثبت نشده است