آناتومی گوش داخلی

گوش داخلی، اولین قسمت از گوش است که در جنین شروع به تکامل می کند. ساختمان های گوش داخلی اطلاعات مربوط به شنوایی و تعادل را به مغز می رسانند.

گوش داخلی از تعدادی حفره استخوانی به نام دالان یا لابیرنت استخوانی تشکیل شده که کیسه ها و مجاری غشایی به نام لابیرنت غشایی درون این حفرات قرار می گیرند.

لابیرنت استخوانی شامل دهلیز، سه مجرای نیمدایره ای و حلزون است. این حفره های استخوانی گوش داخلی حاوی مایع شفافی به نام پری لنف است که از نظر ترکیب یونی شبیه مایع خارج سلولی است ولی نسبت به آن پروتئین کمتری دارد. درون لابیرنت استخوانی در گوش داخلی ،‌ کیسه ها و مجاری ای به نام لابیرنت غشایی قرار دارد. لابیرنت غشایی درون پری لنف غوطه ور است و بنابراین مایع پری لنف بین لابیرنت استخوانی و غشایی قرار می گیرد.

لابیرنت غشایی یک سیستم متوالی از مجاری و کیسه ها است که درون لابیرنت استخوانی قرار دارد و درون آنها با اندولنف پر شده است. این بخش حاوی دو کیسه (اوتریکل و ساکول) و چهار مجرا (سه مجرای نیمدایره ای و مجرای حلزونی) است.

ساختمان های گوش داخلی اطلاعات مربوط به شنوایی و تعادل را به مغز می رسانند. مجرای حلزونی عضو شنوایی است و مجرای نیمدایره ای گوش داخلی ، اوتریکول و ساکول اعضای تعادلی هستند.

مجاری نیمدایره گوش داخلی

مجاری نیمدایره ای در گوش داخلی سه مجرای کوچک هستند که هر کدام دو سوم یک دایره هستند.

شامل مجاری نیمدایره ای استخوانی و غشایی است.

مجاری نیمدایره ای استخوانی در گوش داخلی سه مجرای کوچک هستند که عبارتند از:

۱-فوقانی (قدامی)

۲-خلفی (تحتانی)

۳-خارجی (افقی)

یک انتهای هر یک از مجاری نیمدایره ای متسع (گشاد) شده و آمپولا را ایجاد می کند. مجاری نیم دایره ای غشایی در داخل مجاری نیم دایره استخوانی گوش داخلی واقع شده اند و مشابه آنها هستند. با این تفاوت که بسیار کوچک ترند. یک انتهای هر یک از این مجاری متسع بوده و انتهای آمپولی نامیده می شود.

در محلی که آمپولای مجاری غشایی به قسمت مشابه در لابیرنت استخوانی در گوش داخلی متصل است، قسمتی از دیواره آمپولا ضخیم می شود و ستیغ آمپولاری نام دارد. درون این ستیغ رشته های عصبی مربوط به قسمت تعادلی عصب شنوایی تعادلی قرار دارد. عقیده بر این است که مجاری نیم دایره ای گوش داخلی در تعادل بدن در حرکات چرخشی و زاویه ای نقش دارند. آنها می توانند حتی قبل از آن که واقعاً عدم تعادل به وجود بیاید پیش بینی کنند که عدم تعادل می خواهد ایجاد شود. به این ترتیب، لازم نیست که شخص به هیچ وجه از حال تعادل خارج شود تا مجاری گوش داخلی شروع به تصحیح این وضعیت کند.

مخچه نیز همانند مجاری نیمدایره ای گوش داخلی در حرکات تعادلی بدن نقش پیش بینی کننده را دارد و جالب این جا است که انهدام بخش هایی از مخچه (به نام لوب (بخش) های فولکوندولر) از عمل طبیعی مجاری نیمدایره ای گوش داخلی نیز جلوگیری می کند.

خواننده گرامی ، پیشنهاد می شود مطالب زیر را جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه ساختار گوش مطالعه فرمایید.

- آناتومی گوش

- آناتومی گوش میانی 

- آناتومی گوش خارجی 

به این پست امتیاز دهید.
هیچ رای ثبت نشده است