آیا جراحی بینی عوارض دارد؟

بافت مردگی در پوست بعد از استفاده از جراحی باز

در جراحی بینی باز، یک عارضه نایاب ولی محتمل مبنی بر بافت موردگی در فلپ وجو دارد. خوشبختانه در صورتی که جراحی بینی اولیه از نوع باز بوده باشد این عارضه در جراحی ثانویه محتمل نیست زیرا پوست شرایط لازم برای این جراحی را بدست آورده. دلایل زیادی برای این عارضه وجود دارد: استعمال دخانیات، گسترش ناکافی پوست به علت زخم و یا آسیب ناشی از جراحی بینی قبلی، کمبود چربی در فلپ، برش بیش از حد پره های بینی. برای جلوگیری از آن از بیماران خواسته می شود تا ۱۰ روز قبل از جراحی بینی از دخانیات استفاده نکنند. در بیمارانی که دارای جای زخم ئر پوست، نازکی پوست، پوست بی رنگ هستند استفاده از روش باز جراحی بینی ترجیح داده نمی شود. فلپ پوست هیچ گاه دچار کمبود چربی نمی شود مگر اینکه هرگونه بافت نرم از پوست دورسل جدا شود. در صورت جدا شدن کامل پره های بینی احتمال مواجه با گردش بینی زیاد است. برای جلوگیری از مواجه با این مشکل جراحی بینی باید برش در پایه بینی با احتیاط انجام شود و نباید در تمام طول شیار های پره های بینی ادامه یابند.

درمان مرگی بافت نیاز به مدیریت محافظه کارانه ای دارد. برش در زخم به همراه پیوند مورد استفاده قرار نمی گیرند. بینی بدون وجود این میزان از زخم به طرز شگفت انگیزی قادر به بهبود است. هر چند که ایجاد زخم ایجاد شده از پیوند پوست قابل مشاهده است. پزشک عموما ترجیح می ده تا یک سال قبل از تصمیم گیری برای اقدام به جراحی بینی صبر کند.

اثر زخم در ناحیه کلوملار در جراحی بینی

خوشبختانه اثر زخم در ناحیه کلوملار مشکلی است که کمتر پیش آمده که نیاز به تصحیح مجدد داشته باشد. هرچند که مواردی برای تصحیح مجدد در این ناحیه وجود خواهند داشت. مشکل عموما از ضخیم شدن بافت نرم حاصل می شود. طرح اثر زخم هیچ گاه علت مشکل نبوده است. مشکل دیگر شکاف در طول یکی از جناحین کلوملا می باشد که به واسطه ی قرار نگرفتن مناسب به بافت در محل خود در زمان بستن زخم اولیه اتفاق می افتد. به جای ایجاد برش در طول تمام اثر زخم بهتر با مشکل خاص تری مانند عدم وجود کلوملا مواجه شد. در مورد تورم درطول جناحین کلوملا بهتر است از یک برش ساده استفاده شود با فرض اینکه میزان کمی رشد در آن ناحیه رخ داده است. در صورت وجود فلپ متورم فیبروزی کلوملار بهتر است اثر زخم به حال خود رها شود و اطراف کلوملا باز شده و بافت از تورم خارج شود.

سندورم فیبروزی بعد از جراحی زیبایی بینی

عموما ما بیماری را برای جراحی بینی ثانویه ملاقات می کنیم که نیازمند یکی از روش های باز و بسته در جراحی بینی باشد و نیازمند فرآیند حین عمل به معنی ساختار بینی شکل گرفته مناسب باشد. هر چند که بیمار ممکن است دچار افزایش تورم، افزایش توده بافت، و در نهایت بینی ضخیم تر که گسترده تر یا ضخیم تر و یا حتی بدتر از بینی اصلی فرد می شود.

برای مطالعه " عوارض بعد از عمل بینی " کلیک کنید .

به این پست امتیاز دهید.
هیچ رای ثبت نشده است