ارزیابی جراح عمل بینی حین مشاوره

ارزیابی جراح عمل بینی حین مشاوره :

جراح عمل بینی  در زمان مشاوره باید موارد زیر را انجام دهد:

۱-  مراحل عمل جراحی بینی  را به طور کامل توضیح دهد، از جمله، مراحل ریسک ها، و محدودیت ها .

۲- مراحل بهبودی  عمل جراحی بینی  را به تفضیل شرح دهد.

۳-  به وضوح توضیح دهد در عمل جراحی بینی   مورد نظر چه چیزی امکان حصول دارد و چه چیزی ناممکن است.

۴-  واژه های قابل فهم به کار برد و به سؤالات شما پاسخ های کامل بدهد.

۵- کاری کند با جراح زیبایی بینی راحت باشید به گونه ای که با آسودگی خاطر همه ی نگرانی های خود را با او در میان بگذارید.

اگرچنین رابطه ی نزدیکی با نخستین جراح زیبایی بینی و صورت یافتید، به مشاوره ی دیگری نیاز نخواهید داشت. در غیر اینصورت، این الزاماً چیزی از مهارت جراح زیبایی بینی  نمی کاهد، فقط شما آن رابطه ی نزدیک را برقرار نکردید. با وجود این، در نهایت جراح زیبایی بینی منتخب شما، شما را عمل خواهد کرد، پس چنانچه چندان با  جراح زیبایی بینی  راحت نیستید، در نظر داشته باشید که به جراح زیبایی بینی  دیگری مراجعه کنید.

در زمان مشاوره با یک جراح زیبایی بینی ، ادعاهای اغراق آمیز در خصوص نتایج و تخمین های صد درصدی آنچنان قابل اعتماد نیستند.

پرسش هایی برای مطرح کردن در زمان مشاوره :

۱٫ آیا حین عمل جراحی بینی  بیهوش خواهم بود؟

۲٫ درباره ی تعداد عمل جراحی بینی های مشابهی که در سال گذشته جراحتان انجام داده است سؤال کنید.

۳٫ چگونه از نشانه های مشخص کننده عمل جراحی بینی  پیشگیری می کنید؟

۴٫ عکس افرادی که همین عمل جراحی بینی  را انجام داده اند، نشان می دهید؟

۵٫ امکان دارد با یکی از بیماران شما که همین عمل جراحی بینی  را داشته اند صحبت کنم؟

۶٫ در کدام بیمارستان ها برای انجام این عمل جراحی بینی دارای شرایط مناسب و امکانات هستید؟

۷٫ آیا عمل جراحی بینی  در بیمارستان یا مطب انجام خواهد شد؟

۸٫ اگر عمل جراحی بینی  بیش از زمان مقرر طول بکشد، چه کسی هزینه اضافی  عمل جراحی بینی را خواهد پرداخت؟

۹٫ هزینه ی عمل جراحی بینی ثانویه به عهده ی چه کسی خواهد بود؟

۹٫ آیا برای ملاقات های پیگیری باید حق ویزیت بدهم؟

برای مطالعه "بررسی جنبه های روانی عمل زیبایی بینی" کلیک کنید .

به این پست امتیاز دهید.
هیچ رای ثبت نشده است