اصلاح عیوب بینی

پهنای بینی

کناره های بینی باید با خطوطی که از گوشه های داخلی چشم ها به پایین عمود شده مماس باشند. در صورتی که کناره های بینی از این خط تجاوز نماید بینی پهن محسوب شده و لذا باید در جراحی بینی پهن به اندازه مناسب باریک شود.

وضعیت نوک بینی

در نیمرخ انسان نوک بینی برجسته ترین قسمت بینی به سمت جلو است . حال اگر در بررسی بیمار نوک بینی عقب تر از خط پشت بینی قرار داشته باشد نوک بینی عقب رفته و یا بینی پهن محسوب می شود. در این جا برای علت یابی آن دو ایراد ممکن است وجود داشته باشد: یک علت این که خط پشت بینی حالت قوز داشته و در نتیجه بالاتر از نوک قرار گرفته باشد.دیگر این که خط پشت بینی راست بوده ولی پایه یا ستون بینی کوتاه بوده و در نتیجه نوک بینی را به سمت لب کشانده است که در هر دو صورت نوک بینی ایراد دار و ناهنجار محسوب می شود و در نتیجه نیاز به اصلاح عیب بینی دارد.اینک بسته به علت بوجود آورنده ناهنجاری، عیوب بینی اصلاح و هر کدام تکنیک های خاص خود را نیاز دارد.

زاویه لب و بینی

این زاویه در نیمرخ باید حداقل ۹۰ تا ۹۵ درجه باشد که البته از نظر نویسنده ۱۰۰- ۱۱۰ درجه، زیباتر است. اگر این زاویه اندازه مناسب نداشته باشد باید این عیب بینی اصلاح شود. باید توجه داشت که در آقایان زاویه کمتر مناسب تر است.

 قوز بینی

هر گونه قوز در پشت بینی و نیز وجود ناهمواری درسایر قسمت ها یا دیواره های بینی عیب بینی حساب می شود که باید علت ساختمانی را پیدا و عیوب بینی را اصلاح نمود.

جلو یا عقب بودن فک پایین

بر طبق نظریه آقای داوینچی چنانچه در طرح ایشان در تصویر نیمرخ دیده می شود، نواحی چانه، لب بالا و پیشانی در ناحیه ابروها همگی باید بر روی یک خط عمودی مماس باشند. حال چنانچه چانه شخص از این خط در جلو یا به عقب قرار گرفته باشد این حالت ناهنجاری محسوب شده و باید همزمان با عمل اصلاح عیوب بینی و یا بعد از عمل و در موقعیت دیگری اصلاح شود.

البته این نظریات آقای داوینچی بیشتر در کلیات خوب است و بویژه در به تناسب در آوردن قسمتهای نامبرده در بینی و صورت بخوبی میتوان از آن استفاده کرد. ولی به جزییاتی مهمی توجه ندارد مثلا تو رفته بودن یا آویزان بودن ستون بینی یا بزرگ یا کوچک بودن پره ها یا میزان زاویه لب و بینی ویا پهن وباریک بودن نوک بینی و خیلی جزییات دیگر که اثرات تعیین کننده در زیبایی بینی دارد اشاره نشده. لذا در گزینش تکنیک عمل نظریه فوق میتواند قسمتی از راه نمای کار باشد و راه کار مناسب بهتر است با توجه به همه جوانب موثر در زیبایی” بینی- صورت” باشد.و مقداری هم سلیقه بیمار را در صورتیکه منطقی بنظر برسد باید در نظر گرفت.

به این پست امتیاز دهید.
هیچ رای ثبت نشده است