افت شنوایی ناشی از کار

افت شنوایی است که بعلت قرار گرفتن در معرض سروصداهای زیاد و طولانی مدت یا قرارگرفتن کوتاه مدت در معرض صداهای بسیار شدید بوجود می آید.

نحوه زندگی: محیط کار پرسروصدا و استفاده از ضبط صوت عوامل خطر برای افت شنوایی هستند.

سن، جنس وژنتیک : عوامل قابل توجهی در افت شنوایی نیستند.

قرار گرفتن مداوم در معرض سروصداهای بلند یا یک صدای واحد و بسیار شدید می تواند به سلولهای مویی شکل که گیرنده شنوایی را در گوش داخلی می پوشانند، آسیب برساند و ممکن است منجر به افت شنوایی دائمی یا موقتی شود.

اگر یک محیط کار پر سروصدا دارید یا موسیقی با صدای بلند گوش می دهید بطور منظم به کنسرت های راک می روید، خطر افت شنوایی ناشی از سروصدا برای شما بالا می باشد.

صدای خیلی بلند و ناگهانی مثل انفجار ممکن است باعث افت شنوایی فوری و پارگی پرده گوش شود. اقداماتی چون استفاده از گوشی می تواند خطر افت شنوایی ناشی از سروصدا را کم کند.

علائم بیماری افت شنوایی

قرار گرفتن در معرض سروصداهای خیلی بلند می تواند بسرعت ایجاد علائم افت شنوایی نماید. معمولاً هر دو گوش متاثر میشوند و علائم آن عبارتند از:

- افت شنوایی بخصوص در صداهای فرکانس بالا (high-pitch)

- زنگ زدن یا صدای وزوز در گوش

- درد گوشها بدنبال سروصدای بلند و افت شنوایی.

علائم زودرس افت شنوایی ناشی از سروصدا اغلب همیشه موقتی می باشند و بعد از چند ساعت یا چند روز، به حالت طبیعی برمی گردد. باوجود این ممکن است افت شنوایی دائمی دراثر قرار گرفتن در معرض سروصدای بلند منفرد و یا تکرار در معرض سروصدای زیاد بودن، ایجاد شود.

اگر علائم افت شنوایی در شما پایدار هستند یا اگر در یک محیط پر سروصدا کار می کنید یا مرتباً موزیکهای بلند گوش می دهید و متوجه تغییر در شنوایی خود شده اید بایستی با پزشک خود جهت افت شنوایی مشورت نمائید.

اقداماتی که باید انجام دهید:

پزشک ممکن است تستهایی را برای ارزیابی نوع افت شنوایی ترتیب دهد. کاهش شنوایی ناشی از سروصدا نمی تواند درمان شود اگر چه استفاده از سمعک برای رفع افت شنوایی ممکن است درک گفتگوها و برقراری ارتباط را راحتتر کند.

خواننده گرامی، پیشنهاد می شود مطلب کم شنوایی حسی عصبی و کم شنوایی انتقالی را جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه افت شنوایی مطالعه فرمایید .