انحراف تیغه بینی و درمان آن

در هنگام تولد ، سپتوم بینی حالت مستقیم دارد و این وضعیت تا اوایل دوران کودکی ادامه می یابد . به هر حال با افزایش سن ، تمایلی برای انحراف سپتوم به یک طرف یا برجستگی نامنظم آن وجود دارد .

بسته به شکل این برجستگی به آن خار، طاقچه و یا کوهان می گویند .

اغلب سابقه ای از ضربه وجود ندارد . سپتوم در تعداد کمی از بالغین کاملا“ در خط وسط قرار دارد .

گاهی ترومای زایمان موجب پیچ خوردگی و انحراف سپتوم نوزاد می شود .

معمولا“ خونریزی وجود ندارد و بینی بعد از گذشت چند روز صاف می شود ( آسیب از نوع greenstick است ) . اما گاهی تغییر شکل باقی می ماند .

جا انداختن این تغییر شکل در اولین ویزیت جایز است . این عمل با وارد کردن فشار اندکی با انگشت شست بر روی طرف محدب بینی صورت می گیرد و نیازی به تامپون کردن و گچ گیری نمی باشد .

به این پست امتیاز دهید.
هیچ رای ثبت نشده است