انواع سینوس های اطراف بینی

انواع سینوسهای اطراف بینی :

افراد بالغ، چهار جفت سینوس دارند :

۱- سینوسهای پیشانی که دردو طرف پیشانی و بالای چشمها در ضخامت استخوانهای پیشانی قرار دارند.

۲-سینوسهای فکی که در دوطرف زیر گونه‌ها در ضخامت استخوانهای فک بالا قرار دارند.

۳-سینوسهای اتموئید یا سینوس های  پرویزنی که در پشت پل بینی و بین چشمها در ضخامت استخوانهای نزدیک گوشه داخلی چشم قرار دارند .

۴- سینوسهای اسفنوئید یا شب پره‌ای که در قسمت بالای بینی و پشت چشمها در ضخامت استخوان کف جمجمه قراردارند.

در بالای سینوسهای اسفنوئید، غده هیپوفیز قرار دارد. سینوسهای اتموئید به دو بخش سینوسهای اتموئید پیشین و پسین تقسیم می‌شوند.

نوزادان در بدو تولد، دو جفت سینوس دارند که به تدریج و طی رشد، دو جفت سینوس دیگر نیز پدیدار می‌شود. در برخی افراد ممکن است یک یا هر دو سینوس پیشانی تشکیل نشود. در ضمن ممکن است در موارد بسیار نادر، یکی از سینوسهای فکی تکامل نیابد. سینوس هایی که بیشتر از همه مورد توجه است، سینوسهای فکی است.

برای مطالعه " نقش سینوس در بدن " کلیک  کنید .

به این پست امتیاز دهید.
هیچ رای ثبت نشده است