بازنگری عمل زیبایی بینی

ارتباط و رابطه داشتن در جراحی زیبایی نقش مهمتری دارد تا در بازنگری رینوپلاستی. دانستن دقیق این مطلب که یک جراحی بازنگری چه کارهایی می تواند انجام دهد و چه کارهایی نمی تواند مهم است. تعداد اندکی از جراحان پلاستیک در رینوپلاستی تخصص دارند. تنها جراحان پلاستیکی که مهارت و تجربه زیادی در رینوپلاستی دارند حائز شرایط انجام جراحی بازنگری رینوپلاستی می باشند.

وقتیکه یک جراح بیمار را برای انجام بازنگری رینوپلاستی معاینه می کند، عوامل متعددی باید در نظر بگیرد و نباید تنها به نتیجه ای که بیمار به دنبال آن است اکتفا کند. این عوامل عبارتند از:

Projection (فاصله بینی از صورت): اگر در طول رینوپلاستی اولیه تغییر و اتفاق خاصی برای غضروف نوک بینی نیفتاده باشد، هنوز فرصتی برای تصحیح و اصلاح وجود دارد.

طول (طول خط پروفایل(نیمرخ) از بین چشمها تا نوک بینی): اگر در طول رینوپلاستی اولیه تغییر و اتفاق خاصی برای غضروف نوک بینی نیفتاده باشد، هنوز فرصتی برای تصحیح و اصلاح وجود دارد.

برآمدگی در قسمت dorsal به صورت مزمن: بررسی اینکه آیا می توان این برآمدگی را تراشید یا خیر.

پل بسیار کوتاه روی صورت: بررسی انجام عمل پیوند مصنوعی یا غضروفی.

بینی پهن: بررسی اصلاح از طریق باریک کردن استخوانهای بینی، باریک کردن غضروف نوک بینی، برداشتن بافت زخمی اضافه و بررسی ضخامت پوست نوک بینی.

ارزیابی نسبت خطر ـ سود: آیا این عمل ارزش ریسک کردن را دارد؟ مثلاً احتمال دارد که این عمل منجر به عمل بازنگری رینوپلاستی شود؟ آیا ارزش سرمایه گذاری کردن را دارد؟

انگیزه بیمار: مثلاً، رینوپلاستی اولیه موفقیت آمیز بوده و بیمار در سر یک هوس زودگذر دیگر دارد. بیمار می خواهد که تورم ناشی از بازنگری رینوپلاستی را درمان کند. جراح باید تصویر واقع گرایانه ای از مزایا و محدودیت های بازنگری رینوپلاستی برای بیمار ترسیم نماید. برای بیماران واقع بین حتی جزئی ترین پیشرفت ها و تغییرات می تواند به اندازه تغییر در تمام دنیا ارزشمند باشد.

به این پست امتیاز دهید.
هیچ رای ثبت نشده است