بیماری خود ایمنی گوش داخلی چیست؟

بیماری خود ایمنی گوش داخلی (AIED)یک حالت التهابی گوش داخلی است. این حالت وقتی اتفاق می افتد که سیستم ایمنی بدن سلولهای گوش داخلی را نشناخته و به اشتباه با سلولهای گوش داخلی به عنوان ویروس یا باکتری رفتار کرده و به آنها حمله می کند. بیماری خود ایمنی گوش داخلی یک بیماری نادر است و درکمتر از یک درصد از ۲۸ میلیون آمریکایی با کاهش شنوایی مشاهده می شود.

علائم

علائم بیماری خود ایمنی گوش داخلی شامل کاهش شنوائی ناگهانی در یک گوش است که سریعا" به گوش دوم نیز پیشرفت می کند. کاهش شنوائیناشی از بیماری خود ایمنی گوش داخلی می تواند در عرض هفته ها  یا ماهها پیشرفت کند. بیماران ممکن است احساس پری در گوش کنند یا سرگیجه داشته باشند. به علاوه صدای زنگ، سوت یا غرش ممکن است توسط بیمار شنیده شود. تشخیص بیماری خود ایمنی گوش داخلی مشکل است و تا زمانیکه بیمار کاهش شنوائی در گوش دوم را پیدا کند ممکن است بیماری خود ایمنی گوش داخلی با سایر بیماریهای گوش اشتباه شود. آزمایش تشخیصی کمک کننده بیماری خود ایمنی گوش داخلی ، بررسی ایمونولوژیک Western blotمی باشد.

درمان بیماری خود ایمنی گوش داخلی

اغلب بیماران با بیماری خود ایمنی گوش داخلی به درمان اولیه با استروئیدها مثل پردنیزون و متوترکسات (یک داروی شیمی درمانی) پاسخ می دهند. بعضی بیماران ممکن است از استفاده از سمعک سود برند. اگر بیماری خود ایمنی گوش داخلی به درمان داروئی پاسخ ندهند و کاهش شنوائی ادامه داشته باشد، کاشت حلزون شنوایی برای بیماران در نظر گرفته می شود.

تاریخچه

تاکنون تصور می شد که گوش داخلی نمی تواند تحت حمله سیستم ایمنی و بیماری خود ایمنی گوش داخلی قرار گیرد. مطالعات نشان داده اند که بافت های اطراف ساکول که ساک اندولنفاتیک (ساختمانهای گوش داخلی) را محاصره کرده اند، حاوی اجزاء لازم جهت واکنش ایمنی می باشند. گوش داخلی همچنین قادر به تولید پاسخ ایمنی نسبت به سلولهایی است که از طریق سیستم گردش خون وارد کوکله آ (حلزون شنوایی) شده اند.

خواننده گرامی، پیشنهاد می شود مطلب آسیب شنوایی و اعمال جراحی گوش را جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه بیماری های گوش مطالعه فرمایید .