عمل بینی کوتاه

عمل بینی کوتاه سابقاً یکی از مشکل ترین موارد تصحیح بینی کوتاه بوده است. هم اکنون تکنولوژی به روز شده از بزرگی این مشکل عمل بینی کوتاه کاسته است. الگوریتم مورد استفاده از ده سال گذشته درمورد عمل بینی کوتاه در حال استفاده بوده و تغییر چشمگیری نداشته است. در روش باز عمل بینی کوتاه (که تقریباً یک اجبار می باشد) غضروف های جانبی بالاتر از سپتوم فوقانی رها می شود. تمامی غضروف سپتوم موجود برای پیوند افزایش سپتوم در عمل بینی کوتاه برداشته می شود.
در صورت نبود آن از گنبد نیم گرد گوش (کانچا کاووم) در عمل بینی کوتاه استفاده می شود. یک جفت قلاب در عمل بینی کوتاه بر روی غضروف نوک بینی کوتاه و به آرامی کشیده می شود. بعد از قرار دادن پوست مجاری تنفسی کراس های جانبی یک برش بین غضروف جانبی بالایی و کراس جانبی به منظوز آزاد سازی بینی کوتاه ایجاد می شود. از یک قیچی کوچک برای افزایش فاصله بین این دو غضروف در بینی کوتاه استفاده می شود. این عمل بینی کوتاه باعث افزایش طول دیواره ی جانبی بینی کوتاه می شود.
پیوند افزایش دهنده سپتوم در عمل بینی کوتاه بر روی اجزای افقی یا عمودی استرات L شکل استفاده می شود تا غضورف ها در قسمت پایین بینی کوتاه که از محل اصلی خود خارج شده اند، ثابت شوند. در صورت زیاد بودن فاصله غضروف جانبی بالایی و کراس های جانبی، یک پیوند بین غضروفی در بین غضورف ها قرار گرفته و در محل بخیه می شود. غضروف سپتوم به علت نازک بودن و عدم ضخیم شدن در زمان برایعمل بینی کوتاه ایده آل می باشد. از یک پیوند با منبع غضروف دنده در پیوند فوقانی و پشتی (دورسال)، برجسته سازی ( یا افزایش ارتفاع کالوملا – کالوملا استرات) و پیوند افزای سپتوم  در عمل بینی کوتاه استفاده می شود. از غضروف گوش برای پیوند نوک بینی کوتاه استفاده می شود.

جراحی زیبایی بینی در کلینیک زیبایی دکتر سرمست با بهترین روش ها و با استفاده از جدیدترین تجهیزات انجام می شود، به گونه ای که بیمار پس از جراحی، هم از زیبایی و هم از سلامت بینی خود کاملا رضایت دارد

به این پست امتیاز دهید.
هیچ رای ثبت نشده است