تشخیص افتادگی بینی

ـــ  چگونگی  تشخیص افتادگی بینی :

ممکن است در هفته های اول  عمل بینی ، افتادگی بینی مشخص نباشد و بعد از چند ماه یا چند سال افتادگی بینی  خودش را نشان بدهد.به همین دلیل ، جراحی های عمل بینی که در حقیقت با روش های کاهشی (کم کردن و برداشتن بافت ها) انجام می شود بیشتر نوک بینی را افتاده می کند و در درازمدت اگر چه ممکن است تورم های بینی نتایج کوتاه مدت را نشان ندهد ولی بعد از یک مدت که ورم بینی می خوابد ، به دلیل تضعیف ساپورت بینی ، نوک بینی دچار افتادگی در قسمت نوک  بینی می شود. برای همین ، امروزه در جراحی های عمل بینی  مدرن بینی تلاش می شود از روش هایی استفاده شود که این ساپورت بینی تقویت شود.

در این روش های جدید سعی می شود که حداقل کاهش بافت از بینی انجام شود و به جای آن ، حداکثر تقویت بینی انجام می شود. برای همین ، این روش ها در بسیاری از موارد مستلزم استفاده از پیوندهایی از بافت های خود بینی است که در قسمت های مختلف پایین بینی کار گذاشته می شود؛ مثلا در قسمتی از پایه بینی پیوند غضروفی کار گذاشته می شود که باعث افزایش استحکام بینی و جلوگیری از افتادگی بینی می شود.

افتادگی یک سوم میانی بینی  بعد از عمل بینی:

یکی از مشکلات رایج در عمل بینی  که نیاز به جراحی ثانویه زیبایی در بینی دارد، افتادگی طاق میانی بینی می باشد. افتادگی طاق میانی بینی بیشتر وقتی رخ می دهد که در جراحی  عمل بینی اولیه از هامپیکتومی استفاده شده باشد.

برخی از جراحان  عمل بینی  بازسازی یک سوم میانی ( دریچه های داخلی) بینی  را با استفاده از فلپ های گسترده شده و یا پیوندی جدی نمی گیرند. شکست در بازسازی این ناحیه منجر به ایجاد نقص به "شکل V برعکس " شده که نه تنها زیبا نیست بلکه در کارکرد نیز دچار مشکل است، بدین معنی که در مسیر جریان هوا مانع ایجاد می کند. فلپ های گسترده شده دریچه های داخلی را باز کرده و عرض کافی در قسمت یک سوم میانی بینی را بازسازی می کند.

برای مطالعه مقاله  " عمل افتادگی بینی " کلیک کنید.

به این پست امتیاز دهید.
هیچ رای ثبت نشده است