تنگی نفس و زیبایی بینی

تنگی نفس و زیبایی بینی

دشواری تنگی نفس از بینی و مشکلاتی که از انحراف بینی می تواند به وجود آید به دلیل وجود septum در میان بینی می باشد. انحراف بینی یکی از مشکلات نادر مادرزادی می باشد با این حال بعدا نیز می تواند به وجود آید و با معاینه ساده می توان تشخیص داده شود.

اگر مشکل تنفس فرد وجود داشته باشد، در بین جراحی زیبایی می تواند رفع گردد. بیشتر مواقع در این عمل، تنها درست کردن غضرفهای بینی می باشد و شکل دادن به آن است و منبع خوبی می تواند باشد. در بینی بخصوص در تنگی نفس یک طرفه، با تغییر دراز مدت در تقارن بینی مشکلات تنفسی بعد از جراحی راینوپلاستی می تواند بوجود آید. در بعضی از مواقع مشکل تنفس بعد از جراحی راینوپلاستی می تواند بوجود آید. این مشکلات با عمل تجدید می تواند از بین برود. به همراه عمل جراحی بینی مشکلات تنفسی را از بین می برد.

برای رفع مشکل تنفسی به همراه عمل جراحی بینی باید سن بیمار بین ۱۸ سال بوده باشد. قبل از عمل جراحی بینی در معاینه، نوع تنفس و ساختار داخلی بینی بررسی شده و به بوسیله اندوسکوپی داخلی معاینه می گردد. عکسهای بیمار گرفته شده و بعد از عمل جراحی بینی شکل احتمالی بینی نشان داده می شود. در بعضی از بیماران در تموگرافی کامپیوتری و مشاوره باید انجام گیرد.

روش عمل جراحی بینی همراه با جراحی سپتوپلاستی

مشکل تنفس از بینی به همراه جراحی سپتوپلاستی  با هدف زیبایی نیز می تواند باشد، کمره بینی گرفته شده، اندازه تغییر داده شده، نوک بینی شکل داده می شود، سوراخ دماغ کوچک شده و به حالت متقارن در می آید.
به دلیل اینکه تمامی کارها در داخل بینی انجام می گیرد به هیچ عنوان رد به وجود نمی آید. بینی از داخل بریده شده نخ بخیه های داخل خودبخود از بین رفته و به نوک بینی فلاستر مخصوص چسبانده می شود. به دلیل کمتر نمودن درد از تامپون استفاده نمی گردد.

مدت زمان و نوع بیهوشی در جراحی سپتوپلاستی

مدت زمان عمل ۲-۲٫۵ ساعت و بیهوشی بطور عمومی می باشد.

بهبودی بعد از جراحی سپتوپلاستی

در اولین روز بعد از عمل جراحی  به روی صورت کمپرس سرد انجام داده شده و با مسکن های ساده درد رفع می گردد. بیمار یک ساعت در بیمارستان استراحت نموده و روز بعد به خانه باز می گردد. بعد از ۲-۳ روز تورم خفیف و کبودی می تواند وجود داشته باشد که این نیز در مدت زمان کوتاهی از بین می رود . بعداز ۵-۷ روز آتل و باندهای روی بینی برداشته شده و بیمار به کارهای نرمال خود می تواند مشغول گردد. و بعد از ۵-۷ روز به مسافرت رفته و کارهای سبک انجام دهد.

در مدت ۱۰-۱۵ روز پیاده روی سبک نموده و تحرک سبک می تواند مفید باشد. اما، ورزشهای سنگین و پیاده روی بعد از گذشت ۳ -۴ هفته می تواند انجام گیرد. استفاده از عینک بعد از ۱ ماه و با چارچوب سبک می تواند استفاده گردد ( استفاده از لنز بعد از عمل توسط بیمار بعد از ۲-۳ روز بعد می تواند باشد). در عمل زیبایی بینی باید از ورزشهای که در آن امکان تورم و ضربه بینی و شنا در آب عمیق وجود دارد باید به مدت ۲ ماه به دور بود. شکل گیری کامل بینی ظرف ۳-۶ ماه می باشد.

عوارض بعد از عمل جراحی بینی همراه با جراحی سپتوپلاستی

در بین عمل جراحی، می تواند سوراخ شدن septum به وجود آید که در تعمیر آن بسیار مفید خواهد بود. امکان اینکه در آینده هنگام نفس کشیدن صدا وجود داشته باشد وجود دارد. برداشتن استخوانهای و غضروفهای اضافی از بینی و یا کوچک نمودن بیش از اندازه بینی و یا بزرگ نمودن آن نیز امکان دارد بوجود آید. بعد از عمل خونریزی می تواند باشد که برای رفع آن باید به پزشک مراجعه نمود. در طول بهبود، در صورت شما بخصوص در لب بالایی، نوک بینی تورم و بی حسی می تواند وجود داشته باشد، که در طول زمان از بین خواهد رفت. در مراحل بعدی در مخاط داخل بینی چسبندگی بوجود می آید که مشکلاتی در تنفس می تواند بوجود آید که با یک جراحی می توان آن را رفع نمود. در منابع پزشکی در ۱۰% عمل جراحی , ترمیم لازم میگردد که برای جراحی, ترمیم مدت زمان ایده آل یک سال باید باشد.

میزان موفقیت در عمل جراحی بینی و جراحی سپتوپلاستی

میزان موفقیت در افراد و اشخاص متفاوت بوده. میزان موفقیت در عمل جراحی بینی بستگی به سن فرد، ساختار آناتومیکی بدن، عکس العملهای که فرد در مقابل بهبود می دهد می باشد که بطور مستقیم و غیر مستقیم تاثیر گذار می باشد. بستگی به فرد، و یا عمل جراحی بینی و ....  در بهبودی می تواند بطور انجامد. در افرادی که در آنها پوست بینی نازک بوده و غضروفهای بینی ضخیم دارند ، بزرگی بینی نسبت به صورت و خطوط موجود در صورت در وسط بودن می تواند میزان موفقیت را بیشتر باشد ولی در افرادی که پوست چرب و کلفت دارند، غضروف نازک دارند این میزان می تواند کمتر باشد. بسته به فرد، عمل جراحی و برخورد و ضربه تا زمان بهبود کامل در افراد باید جلوگیر گردیده و به میزان موفقیت فرد زیاد تاثیر دارد. اندازه متوسط صورت فرد، تقارن کامل، دیده شدن فرد بعد از عمل بطور که تشخیص عمل در آن امکان نداشته باشد و ظاهر زیبا بدون تنگی تنفس همگی مسائلی میباشند که می توان گفت که بینی ایده آل  می باشد.