تنگی سوراخ بینی

تنگی سوراخ بینیشایع ترین و مهم ترین مشکل تنفسی در بینی های عمل شده است. در جراحی پلاستیک بینی، تغییرات دریچه بینی حتی در مقیاس میلی متری، می تواند سلامت بینی را به خطر بیندازد.

به طور کلی، در مدخل بینی ۲ دریچه وجود دارد؛ دریچه خارجی بینی (همان سوراخ های بینی هستند که ممکن است در عمل جراحی بینی بیش از حد کوچک شده باشند و موجب ایجاد مشکلات تنفسی شوند) و دریچه داخلی بینی (که در بخش درونی تر سوراخ های بینی قرار گرفته و باریک ترین قسمت بینی است). بنابراین چنانچه جزیی ترین تنگی سوراخ بینی روی دهد در مقاومت آن نسبت به جریان هوا تغییرات شدیدی ظاهر خواهد شد. برداشتن بیش از اندازه غضروف های بینی در عمل بینی منجر به تورفتگی های بیش از حد در قسمت پایینی بینی و ایجاد چاله های عمیق در دو سوی نوک بینی می شود. این تورفتگی های ظاهری، در داخل بینی خود را به صورت برآمدگی هایی نشان می دهد که مانع عبور جریان هوا از دریچه داخلی بینی می شود.

برداشته شدن بیش از اندازه غضروف های بینی در انتهای بخش تحتانی، موجب تنگی سوراخ بینی و بسته شدن سوراخ های بینی هنگام دم می شود. در حالت تنگی سوراخ بینی، در دریچه خارجی بینی هم اشکال وجود دارد. اختلال تنفسی ناشی از تنگی سوراخ بینی داخلی بینی از شایع ترین عوارض در بینی هایی است که کوچک شده اند. بنابراین امروزه در روش های جراحی پلاستیک بینی از برداشتن بافت در ناحیه دریچه بینی اجتناب می شود. برگرداندن سوراخ های بینی به حالت پیش از عمل بینی ، از دشوارترین اقداماتی است که در عمل جراحی مجدد بینی انجام می گیرد و گاه حتی ممکن است امکان پذیر نباشد. پیشگیری، همواره بهتر از درمان است.

هیچ گاه نباید از جراح درخواست شود که اندازه بینی را کوچک کند زیرا نتجه آن تنگی سوراخ بینی خواهد بود. به طور کلی در عوارض ناشی از برداشتن بیش از حد بافت های بینی، باید این نقصان بافت را به شکلی مناسب جبران کرد. در این حالت جراح می تواند از قسمت های دیگر بینی یا بدن، بافت هایی بگیرد و جایگزین بافت از دست رفته کند. این بافت ها، پیوند نامیده می شوند.

پیوندهایی با ارزش ترند که از خود فرد و در همان زمان برداشته شوند و برای خود او مورد استفاده قرار گیرند. به عنوان نمونه در فردی که دچار تنگی سوراخ داخلی بینی شده، می توان با افزودن پیوندهای غضروفی، تا حدی به باز شدن و رفع تنگی سوراخ بینی کمک کرد. در مواردی که تنگی سوراخ بینی خفیف تا متوسط دریچه داخلی بینی وجود دارد، می توان این پیوندها را از خود بینی گرفت، اما در موارد شدید تنگی سوراخ بینی نیز شاید نیاز به آن باشد که این پیوند، از غضروف دنده فراهم شود. مشکل ناشی از کوچک شدن بیش از اندازه سوراخ های بینی کمی جدی تر است. در مواردی که به علت بیش از حد برداشته شدن پره ها، کمبود شدید پوست پره های بینی وجود داشته باشد، شاید نیاز به آن باشد که قسمتی از پوست گوش به عنوان پیوند مورد استفاده قرار گیرد. به همین دلیل در سال های اخیر برش دادن پره های بینی و کوچک کردن سوراخ های بینی کنار گذاشته شده اند.

به این پست امتیاز دهید.
هیچ رای ثبت نشده است