توصیه هایی برای عمل زیبایی بینی

به یاد داشته باشید که عمل زیبایی بینی ، در بسیاری از موارد بازگشت پذیر نیست و به همین جهت امور مربوط به آن نباید سرسری گرفته شود.

اول از هر چیز شما حتما باید با پزشکی که قرار است شما را جراحی کند ملاقات کنید . هرگز نباید تنها با دیدن مشاور یا پرستار وی و گرفتن اطلاعات از آنان، با پزشک قرار جراحی بگذارید.

اگر پزشک مورد نظرتان واقعا خوب باشد، باید مراحل عمل زیبایی بینی را با جزئیات برای شما تشریح کند، عکسهایی از بیماران دیگر خود به شما نشان دهد و امکان گفتگوی شما را با یکی دیگر از مراجعان خود که عملی مشابه عمل زیبایی بینی درخواستی شما انجام داده، فراهم کند.

از سؤال کردن نترسید. درباره محل تحصیل، گواهینامه و تخصص پزشک و همچنین تعداد دفعاتی که عمل زیبایی بینی مورد نظرتان را انجام داده سؤال کنید. پزشک مورد نظر باید درباره درصد بروز مشکل در عملهای خود مانند تجدید عمل زیبایی بینی ، عوارض جانبی و عفونتها توضیح دهد. اگر به اندازه کافی سؤال نپرسید، احساس راحتی نخواهید داشت.

اگر قرار است از بین دو جراح که دارای تجربه و صلاحیت مشابه هستند، یکی را انتخاب کنید، به پزشکی که خودتان بیشتر با او راحت هستید و احساس میکنید بیشتر به شما اهمیت میدهد، رای دهید.

حدود ده درصد از جراحیهای عمل زیبایی بینی ، پس از انجام گرفتن نیازمند عملهای تکمیلی یا تجدید نظر هستند. این درمانهای تکمیلی لزوما به این معنا نیست که جراح کار خود را درست انجام نداده باشد، در بعضی موارد چنین برنامه هایی نشانه کمال گرایی پزشک معالج شماست که قصد دارد عمل زیبایی بینی، به بهترین شکل ممکن اجرا شود. توجه کنید پزشکی که انتخاب میکنید حتما دارای مدرک تخصص جراحی پلاستیک باشد.

عمل زیبایی بینی را تنها برای خود انجام دهید نه اینکه شبیه شخص دیگری شوید. هرگز به خاطر کسی، مثلا همسرتان، تن به جراحی زیبایی بینی ندهید. اگر او شما را با ظاهر فعلیتان دوست ندارد مشکل با عمل بینی حل نمیشود. پس تنها در صورتی که قصد دارید کاری برای خودتان انجام دهید، به دنبال جراحی زیبایی باشید.