تومور پاتولوژی

تومور پاتولوژی :

شایع‌ترین تومور حفرهٔ بینى و سینوس‌‌هاى پارانازال، کارسینوم سلول سنگفرشى، پاتولوژی  است. شایع‌ترین محل بروز تومور پاتولوژی ، دهانهٔ سینوس ماگزیلارى است. استسیونوروبلاستوما نئوپلاسم بدخیم ناشایعى است که از مخالط بویائى واقع در قسمت فوقانى حفرهٔ بینى منشاء مى‌گیرد. تومور پاتولوژی به راحتى سینوس ‌هاى اتموئید را مورد تهاجم قرار مى‌دهد و ممکن است اوربیت را نیز درگیر کند. در نازوفارنکس، کارسینوم‌هاى سلول سنگفرشى که ۸۰% از آنها غیرشاخى هستند نیز به‌طور شایع دیده مى‌شوند. لنفواپى‌تلیوما که نوعى کارسینوم سنگفرشى غیرشاخى محسوب مى‌شود، تمایز نیافته و فاقد تکامل سنگفرشى یا غددى است و یک جزء لنفوسیتى نیز به همراه دارد. تومور پاتولوژی  کاملاً حساس به پرتو است.

نازوفارنکس از نظر لنفاوى بسیار غنى است و تومور هاى این ناحیه ممکن است به غدد لنفاوى زنجیرهٔ ژوگولار فوقانى و میانى در دو طرف یا به غدد لنفاوى مثلث خلفى درناژ متصل شوند. متاستاز به غدد لنفاوى ممکن است در ۸۰% از بیماران مبتلا به سرطان نازوفارنکس دیده شود و در ۵% از مبتلایان، اولین تظاهر بالینى تومور گردنى است. برخالف سایر مناطق سر و گردن، تومورهاى نازوفارنکس ممکن است بدون آنکه غدد لنفاوى زنجیرهٔ ژوگولار را درگیر کرده باشند، به مثلث خلفى متاستاز دهند.

برای مطالعه "علائم بالینی پاتولوژی و درمان تومور پاتولوژی " کیلک کنید .

به این پست امتیاز دهید.
هیچ رای ثبت نشده است