تکنیک جراحی لوزه ها

تکنیک جراحی لوزه ها از حدود ۲۰۰۰ سال قبل تا کنون تغییر کرده است و امروزه تکنیک های مختلف برای برداشتن لوزه ها بکار می رود که شامل جراحی لوزه ها توسط وسایل تیز (sharp) مانند چاقو است. سایر روشها مانند برداشتن با الکترکوتر تکنیک جراحی لوزه ها توسط لیزر و نیز روش جراحی لوزه ها با رادیوفرکونسی Radio frequency می باشد.

اصول جراحی لوزه ها در تمامی این روشها یکسان است و در جراحی لوزه ها بافت لوزه از بسترش برداشته شده و خونریزی محل آن کنترل می شود. حال این جراحی لوزه ها و خونریزی پس از آن می تواند توسط هر کدام از این روشها صورت گیرد.

در روش جراحی لوزه ها با الکتروکوتر برش و کنترل خونریزی توسط جریان الکتریسیته می باشد. در این روش جراحی لوزه ها خونریزی حین عمل کم می باشد ولیکن به دلیل سوخته شدن بافت بستر لوزه، بیماران از درد بعد از عمل شکایت دارند. البته این درد فقط برای چند روز می باشد.

همچنین می شود توسط لیزر به جراحی لوزه ها پرداخت که لیزرهای متعددی مانند لیزرco2 یا لیزر KTP استفاده می شود.

اخیراً روش جدیدی که کاربرد پیدا کرده است روش رادیوفرکونسی است که در این روش با استفاده از امواج الکترومغناطیس بافتهای اطراف لوزه ها بریده می شود و لوزه برداشته می شود. از مزایای این روش جراحی لوزه ها خونریزی کم و کنترل بهتر آن و امکان انجام جراحی لوزه ها به صورت سرپایی و در مطب می باشد. البته از آنجا که در این روش جراحی لوزه ها نیاز به همکاری بیمار می باشد از این روش بصورت سرپایی برای بچه ها پیشنهاد نمی شود. همچنین با این روش جراحی لوزه سوم امکان پذیر نیست.

اقدامات لازم قبل از جراحی لوزه ها

اقدامات لازم قبل از جراحی لوزه بررسی اختلالات انعقادی بیمار می باشد و در صورت اختلال اصلاح آن لازم نمی باشد. مهمترین نکته حین عمل جراحی لوزه کنترل خونریزی است و جراح گوش و حلق و بینی بایستی با حوصله ودقت بعد از برداشتن لوزه ها از بسترشان به کنترل خونریزی بپردازد.

برای مطالعه " جراحی لوزه سوم با لیزر " کلیک کنید .

به این پست امتیاز دهید.
هیچ رای ثبت نشده است