جراحی بینی ترمیمی(ترمیم بینی)

افرادی که برای جراحی بینی ترمیمی مراجعه می نمایند باید آگاه باشند که اولا تا دو ماه که بینی ورم عمده دارد و بزرگتر از سایز واقعی است و قضاوت در مورد سایز آن صحیح نیست . بعد از دو ماه نیز اگر فرد از ظاهر بینی خود رضایت کافی نداشته باشد باید به این نکته توجه نماید که جراحی بینی ترمیمی تا یک سال از نظر علمی صحیح نیست زیرا پوستی که تازه از روی اسکلت جدا شده اگر زودتر از یک سال در جراحی بینی ترمیمی ، مجددا از روی ساختار خود جدا شود احتمال آسیب دیدگی دجود دارد و آسیب دیدن پوست بینی از آن فجایعی است که غیر قابل جبران است . جراحی بینی ترمیمی حتی برای افرادی که از نظر روحی روانی بسیار شکننده و آسیب پذیر هستند و هرگونه اشکال ظاهری بینی را برای خود مشکل مرگ و زندگی می پندارند هم توصیه می شود که جراح بینی زودتر از شش ماه دست به هیچ اقدامی در رابطه با جراحی بینی ترمیمی نزند و در این مدت فقط با صحبت کردن بیمار را دعوت به آرامش نماید تا مدت شش ماه سپری شود .هر گونه اقدامدر مورد جراحی بینی ترمیمی زیر یک سال باید بصورت محدود و کاملا با احتیاط انجام گیرد تا از ایجاد آسیب به پوست اجتناب شود.

اقدامات جراحی بینی ترمیمی اغلب برای بر طرف شدن اشکالات ظریفی انجام می گیرد که بیمار وجود آنها را نمی پذیرد . هر چند توصیه اصلی این است که اگر اشکالات جزیی هستند و روی زیبایی فرد تاثیر چندانی ندارند، جراح بینی در مقابل درخواست جراحی بینی ترمیمی بیمار مقاومت نماید و زیر بار جراحی بینی ترمیمی نرود . دلیل این امر هم مشخص است ، هر جراحی بینی ترمیمی  و مجددی ریسک و عوارض خود را دارد و ممکن است برای اصلاح یک مشکل کوچک در جراحی بینی ترمیمی جراح و بیمار درگیر مشکلات و عوارض بسیار پیچیده ای شوند که اصلاح آنها به سادگی امکان پذیر نباشد . اگر فردی بعد از عمل زیبایی بینی به طور کامل از ظاهر بینی خود راضی نباشد و بخواهد تغییرات اساسی ایجاد نماید، باید حداقل یک سال صبر نماید . جراحان زیبایی اغلب با افرادی مواجه می شوند که بطور مثال دو هفته بعد از جراحی بینی توسط یک همکار دیگر برای جراحی ترمیمی به آنها مراجعه می کند و در خواست جراحی بینی ترمیمی فوری می نماید. باید این افراد را دعوت به آرامش نمود و برای آنها روشن کرد که زیر یک سال اقدامات ترمیمی امکان پذیر نیست .

به این پست امتیاز دهید.
هیچ رای ثبت نشده است