جراحی ترمیمی مجدد بینی در صورت لزوم

پذیرفتن جراحی ترمیمی مجدد بینی در صورت لزوم:

به دلایل متعددی مانند غیر طبیعی به نظر رسیدن و ناکافی بودن تغییرات حدود ۲۰ درصد زنانی که راینوپلاستی می کنند تصمیم به ترمیم مجدد آن بگیرند. پیش از اولین راینوپلاستی باید این حقیقت را پذیرفت حتی تحت بهترین شرایط احتمال نارضایتی حدود ۲۰ درصد خواهد بود.

برش ها و محل های عمل جراحی بینی (اسکارها) :

جراح برای عمل راینوپلاستی دو تکنیک اصلی پیش رو دارد: روش باز و روش بسته

 جراحی راینوپلاستی بسته:

در این روش چون همه ی برش ها داخل بینی داده می شوند، جای برش جراحی بر روی پوست باقی نخواهند ماند، ولی جراح دید محدودی از استخوان و غضروف در اختیار دارد. با این حال برخی جراحان این روش را ترجیح می دهند و نتایج نامطلوبی نیز کسب می کنند.

 جراحی راینوپلاستی باز:

در راینوپلاستی باز، پوست بینی بلند می شود تا جراح دید بهتری از استخوان و غضروف داشته باشد  . جراح برش کوچکی روی سطح پایینی نوک بینی بین دو سوراخ بینی می دهد و بقیه برش ها نیز داخل بینی داده می شوند.

مؤلف عموماً این روش را ترجیح می دهد، زیرا با استفاده از این روش جراح پلاستیک بینی  دید مناسب تری نسبت به نوع راینوپلاستی بسته دارد و امکان انجام روش های نوین عمل راینوپلاستی که منطبق با حفظ عملکرد طبیعی بینی می باشد، وجود دارد. ضمناً در مواردی که بینی دچار بدشکلی یا دفورمیتی زیادی باشد، معمولاً فقط ازطریق این روش می توان نتایج مناسبی را حاصل کرد. اسکار بین سوراخ های بینی و تورم قابل توجه پس از عمل از معایب راینوپلاستی باز به شمار می روند.

اگرچه اسکارها ماندنی هستند ولی غالباً پس از بهبود یافتن چندان مشخص نیستند البته همواره نیز چنین نمی باشد. تورم پس از راینوپلاستی باز در مقایسه با راینوپلاستی بسته ماهها یا سال ها بیشتر طول می کشد. برخی با استفاده مداوم از یخ و بالا نگهداشتن سر، مدت زمان تورم و میزان آن را به حداقل می رسانند.

* منبع :  کتاب رازهای راینوپلاستی، جراحی زیبایی بینی

برای مطالعه "جراحی راینوپلاستی " کلیک کنید .