جراحی زیبایی و پلاستیک بینی

جراحان زیبایی، بینی را به بخش های متفاوت آناتومیک تقسیم می کنند و بر اساس این زیر مجموعه ها اصلاحات خود را انجام می دهند . شناخت کامل این زیر مجموعه ها برای پزشکان بسیار مهم است زیرا باید بر اساس ویژگی های این زیر مجموعه ها تصمیم بگیرند که از چه غضروفی برای ترمیم آن استفاده کنند و یا چه تکنیکی را برای رفع این نا هنجاری به کار برند.از نظر زیبایی شناسی استانداردهایی برای تناسبات بینی وجود دارد که تمامی جراحان باید در جراحی این استاندارد ها را رعایت کنند .به عنوان مثال اندازه بینی از تقاطع بینی با پیشانی تا نوک بینی باید به اندازه یک سوم طول عمودی صورت باشد و عرض بینی در قسمت پایینی آن باید به اندازه یک پنجم عرض صورت باشد .

میزان موفقیت در عمل زیبایی بینی

این مورد در افراد و اشخاص متفاوت بوده، بستگی به سن فرد، ساختار آناتومیکی بدن، عکس العملهای که فرد در مقابل بهبود می دهد می باشد که بطور مستقیم و غیر مستقیم تاثیر گذار می باشد. بستگی به فرد، و یا عمل و یا گذراندن تروما در فرد بهبودی می تواند بطور انجامد. اندازه متوسط صورت فرد، تقارن کامل، اندازه و طولی که در زمان دیده شدن بعد از عمل می تواند بینی دارد بسیار می تواند متفاوت باشد.

به این پست امتیاز دهید.
هیچ رای ثبت نشده است