درمان سینوزیت حاد

● تشخیص سینوزیت  حاد:

در اکثر موارد نیازی به رادیوگرافی‌ برای‌ اثبات‌ تشخیص‌  سینوزیت حاد  نیست‌. درواقع علائم بیماری و معاینه فیزیکی کلید اصلی تشخیص سینوزیت حاد است. تنها استثنا در سینوزیت حاد  بسته‌ شدن‌ کامل ‌مجرای‌ سینوس‌ فرونتال‌ است‌ که‌ در این‌ حالت‌ احساس‌درد شدید و غیر قابل‌ تحمل‌ در غیاب‌ مشاهده‌ ترشح‌ چرکی بینی‌ وجود دارد. به‌ طور کلی‌ رادیوگرافی‌ ساده‌ استاندارد درسینوزیت حاد نمای‌ واترز بوده است‌، اما مواردمثبت‌ و منفی‌ کاذب‌ قابل‌ توجهی‌ دارد.

● درمان سینوزیت حاد :

اکثر بیماران‌ مبتلا به ‌سینوزیت‌ حاد بدون‌ آنتی‌بیوتیک‌ بهبود می‌یابند. با وجود این‌، درمان‌ انتخابی‌ سینوزیت‌ حاد تجویز آنتی ‌بیوتکی‌ مناسب‌ بر اساس‌ باکتری‌های‌ شایع‌ است‌. گرچه‌آموکسی‌ سیلین‌ در درمانعفونت‌های‌ ساده‌ سینوس‌ مؤثراست‌، در موارد عدم‌ پاسخ‌ به‌ درمان ‌سینوزیت‌ حاد‌ یا وجود سوش‌های‌حاوی‌ بتالاکتاماز هموفیلوس‌ آنفلوانزاوبرانهاملاکاتارالیس‌، تجویز کوتریموکسازول‌، آموکسی‌سیلین‌ ـ کلاولانیک‌ اسید یا سفوروکسیم‌ مؤثر واقع‌ می‌شود.
استفاده‌ ازداروهای‌ ضد احتقان‌ خوراکی‌ مثل‌ پسودوافدرین‌ در بازکردن‌ منافذ سینوس‌ها  و درمان ‌سینوزیت‌ حاد‌ مؤثر است‌.

در سه‌ روز اول‌، می‌توان‌از قطره‌های‌ ضد احتقان‌ مانند فنیل‌افرین‌ یا نفازولین‌ در درمان ‌سینوزیت‌ حاد‌ استفاده‌ کرد.

استفاده‌ از بخور آب‌ جوش‌ ساده‌ در کاهش‌علایم‌ و رقیق‌ کردن‌ ترشحات‌ در درمان ‌سینوزیت‌ حاد‌  مؤثر است‌.

استفاده‌ ازآنتی‌هیستامین‌هادر درمان ‌سینوزیت‌ حاد‌ نه‌ تنها ضرورتی‌ ندارد بلکه‌ با خشک‌ کردن‌ ترشحات‌ ممکن‌ است‌ برای انتقال موکوسیلیاری مضر باشد.

امروزه‌ با پیدایش‌ آنتی‌بیوتیک‌های‌ مؤثرتر و کم‌عارضه‌ تر، در درمان ‌سینوزیت‌ حاد‌ ، فارنژیت‌ و اتیت‌ حاد به‌استفاده‌ از آمینوگلیکوزیدهایی‌ مانند جنتامایسین‌ نیازی‌نیست‌.
در درمان ‌سینوزیت‌ حاد‌ انجام‌ کشت‌ ضرورتی‌ ندارد ودرمان ‌سینوزیت‌ حاد‌  بر اساس‌ باکتری‌های‌ شایع‌ شروع‌ می‌شود.بعنوان مثال‌ با توجه‌ به‌ این‌ که‌ استافیلوکوک‌ جزء سه‌ باکتری‌شایع‌ اول‌ سینوزیت‌ حاد نیست‌، داروهایی‌ مثل‌سفالکسین‌ یا کلوگزاسیلین‌ بعنوان انتخاب اول در شروع‌ درمان ‌سینوزیت‌ حاد‌ مناسب‌ نیستند‌.
دست‌کم‌ به‌ مدت‌ ده‌ روز، درمان‌ آنتی بیوتیک در درمان ‌سینوزیت‌ حاد‌  لازم‌ است‌. عدم تاثیر درمان آنتی بیوتیکی با پیشرفت علائم بعد از دو روز و یا عدم بهبودی پس از یک هفته مشخص می شود. در صورتی که دوره دوم درمان آنتی بیوتیکی نیز غیر موثر واقع شود، بررسی های تکمیلی جهت تعیین علت شکست درمان بر اساس وضعیت هر بیمار انتخاب می شود. معاینه بینی به کمک اندوسکوپ ممکن است در مشخص نمودن مشکلات احتمالی غفلت شده  در درمان سینوزیت حاد کمک کننده باشد.

برای مطالعه بیشتر "  سینوزیت در کودکان " کلیک  کنید .

به این پست امتیاز دهید.
هیچ رای ثبت نشده است