درمان طبی و جراحی پولیپ بینی

در ابتدا باید بدانید که هیچ دارویی بی ضرر نیست . این را باید به شکل یک قانون کلی پذیرفت . هر دارویی هم عوارض مثبت دارد و هم عوارض منفی . بعضی اوقات ما عوارض منفی کم یک دارو را می پذیریم بخاطر عوارض مثبت بزرگ آن . یعنی گرچه شما می دانید که کرتون ضرر دارد اما از آن استفاده می کنید به این خاطر که مشکل بزرگتری حل شود . در پولیپ بینی  اگر علت یک عیب ساختمانی نباشد و پولیپ بینی  واضح  نباشد، درمان پولیپ بینی  طبی است . اگر فقط آلرژی تنها باشد معمولابا دارو قابل حل است . اگر علت پولیپ بینی یک عیب ساختمانی باشد با لحاظ ملاحظاتی که خود پزشک معمولاً دارد که از نزدیک با سیتی اسکن و آزمایشاتی که انجام می دهد ، اگر جراحی پولیپ بینی کند بهتر است .

پولیپ بینی آلرژیک اگر یک غده ای را در فضا ایجاد نکرده باشد که باعث گرفتگی بینی شود و در راه هوایی مشکل ایجاد کند درمان طبی جواب می دهد . یعنی تا زمانی که ضایعه خیلی کوچک باشد و بتواند با همان دارو تنفس کرد درمان پولیپ بینی طبی است . یعنی زمانیکه همراه پولیپ بینی یک شاخک بزرگ باشد . شاخک هوادار نداشته باشد . یا انحراف بینی نباشد. یا تصادف نکرده باشد . معمولاً درمان پولیپ بینی ، درمان طبی است . اما اگر ضایعه به حدی رسید که یک عیب انسدادی ناشی از پولیپ بینی ایجاد کرد قطعاً باید جراحی شود . باید مریض بداند که چون یک اتفاقی در خارج از بدن دارد ، احتمال عود پولیپ بینی وجود دارد . در دست بهترین جراحان و در بهترین نقطه ی دنیا هم عمل کنند در پولیپ بینی عود وجود دارد .

شکل ظاهری بینی در عمل پولیپ بینی تغییر می کند یا اینکه از داخل حفره های بینی عمل می شود ؟

اگر پولیپ بینی خیلی حجم پیدا کرده باشد و قسمت غضروف بینی را باز کرده باشد فرد دچار تغییر شکل بینی خواهد شد. و در عمل پولیپ بینی این تغییر شکل بینی رفع خواهد شد و هیچ تغییری در جهت بد شکلی بینی در عمل پولیپ بینی نیست .عمل پولیپ بینی عارضه ی خاص و حادی را ایجاد نمی کند .

با توجه به پیشرفت های علم بیماری پولیپ بینی قابل درمان است. پس هرچقدر به موقع تر فرد مراجعه کند درمان پولیپ بینی او موفق تر است .

برای مطالعه "درمان پولیپ بینی" و "درمان پولیپ بینی با لیزر "روی لینک کلیک کنید .