رابطه سینوس ها با بافت های اطراف

رابطه سینوس ها با بافت های اطراف:

 

رابطه سینوس ها با دندانها :

 

 ریشه دندانهای آسیای بالایی در سینوس فکی است، به همین دلیل، عفونت دندانهای آسیای بالا می‌تواند موجب چرکی شدن سینوس فکی شود و دندان درد ممکن است یکی از علایم سینوزیت حاد چرکی باشد.

رابطه سینوسها با چشمها :

 

سه چهارم اطراف کاسه چشم را سینوسها اشغال کرده‌اند. سینوس پیشانی ، سینوس فکی و سینوس اتموئید به ترتیب در قسمت بالا، پایین و دیواره داخلی کاسه چشم قرار دارند. اهمیت این موضوع از آن روست که عفونت سینوس می‌تواند به داخل چشم نفوذ کند. برای مثال یکی از عوارض سینوزیت در کودکان ، ورم پلک یا قرمزی چشم است که باید درمان مناسب و زود هنگام صورت گیرد. سینوسهای اسفنوئید و سینوس های  اتموئید پسین در مجاورت عصب بینایی واقع‌اند ، بنابراین ممکن است برخی از بیماریهای این دو سینوس روی بینایی تاثیر گذارد.

رابطه سینوس ها با مغز :

سینوسهای پیشانی ، سینوس اتموئید و سینوس اسفنوئید در مجاورت کف حفره مغز قرار دارند، بنابراین سینوزیت یکی از علل آبسه‌های مغزی و مننژیت است.

رابطه سینوسها با چهره فرد :

در برخی از افراد سینوسهای پیشانی بسیار گسترش یافته‌اند و به پیشانی حالت برآمده می‌دهند؛ این مورد، طبیعی است. ممکن است سینوسهای فکی و استخوان فک بالا بطور کامل رشد نکرده باشند و به گونه‌های فرد حالت فرو رفته دهند. تجمع ترشحات غلیظ در سینوس پیشانی و اتموئید ممکن است در دراز مدت موجب جابجایی چشم یا بیرون زدگی آن شود.

رابطه سینوزیت و لوزه سوم :

همانطور که سینوزیت سبب گرفتگی بینی  و ترشحات بینی می‌شود، لوزه سوم نیز علایم مشابهی را ایجاد می‌کند. در بسیاری از کودکان این دو مورد را به سختی می‌توان از هم تمیز داد، اما معاینه دقیق پزشک می‌تواند علت اصلی را مشخص نماید. لوزه سوم با متوقف کردن خروج ترشحات چرکی از پشت بینی موجب تحریک لوزه سوم و تورم آن می‌شود.

بنابراین هر دو :

- اثر متقابل برهم دارند.

- ممکن است علایم شان باهم اشتباه شود.

درمان سینوزیت و جراحی آن، در کلینیک دکتر سرمست با بهترین روش ها و با استفاده از جدیدترین تجهیزات انجام می شود، به گونه ای که بیمار پس از جراحی، از سلامت خود کاملا رضایت دارد.