روش های جدید جراحی پلاستیک

تکنیک های جدید جراحی پلاستیک،ایجاد تناسب در شکل ظاهری را جایگزین کوچک کردن بینی کرده اند.

طی سالهای اخیر تکنیک های جدید که هدف آن فرم دادن،موزون ساختن بینی به همراه حفظ عملکرد تنفسی و ایجاد چهره ای مناسب برای فرد است جایگزین تکنیک های قبلی که صرفا به منظور کوچک کردن بینی به کار می رفته ،شده است.

جراحی پلاستیک بینی (راینوپلاستی) دارای سابقه چند ساله در دنیا و سابقه ای بیش از ۵۰ سال در ایران است.

با پیشرفت وسایل و تجهیزات جراحی و تغییر روش های زندگی ،رویکرد به جراحی زیبایی بینی،توسعه یافت تا جایی که امروزه شایع ترین عمل جراحی پلاستیک و زیبایی در دنیا و در کشور ما به شمار می رود. طراحی ابزارهای فعلی جراحی بینی بر مبنای درک دقیق تر از کارکرد تنفسی و حفظ یا تقویت آن صورت گرفته و به علت دقتی که دراین طراحی به کار رفته شدت آسیب های عروقی و نسجی بینی و انساج مجاور بینی به حداقل رسیده است ، نتیجه این کار کاهش چشمگیر تورم ، کبودی و احتمال خونریزی بعد از عمل می باشد ، به طوری که در اکثریت قریب به اتفاق موارد ، دیگر نیازی به پانسمان داخل بینی وجود ندارد و بیمار بلافاصله بعد از عمل قادر به تنفس از راه بینی می باشد. در ضمن به علت ظرافت بیشتر ابزار جراحی فعلی و تکنیک های مورد استفاده درد بعد از عمل به حداقل رسیده ، به طوری که بسیاری از بیماران نیازی به مصرف داروهای مسکن در دوره بعد از عمل احساس نمی کنند.