روش های جراحی لوزه ها

لوزه عضو مفیدی در بدن است که در سنین ۴ تا ۱۰ سالگی در سیستم ایمنی بدن نقش دارد. توجه داشته باشید که این عضو مفید در مواقع خاصی وجود لوزه سلامت بدن را به خطر می اندازد و در صورتیکه لوزه برداشته نشود ضرر آن بیشتر از فایده اش برای بدن خواهد بود. اندازه ظاهری لوزه ملاک جراحی نیست، در صورتی که هریک از موارد زیر را در کودک خود دیدید به متخصص گوش و حلق و بینی باید مراجعه کنید و فرزندتان تحت معاینه و بررسی بیشتر قرار گیرد:

خرخر و تنفس دهانی حین خواب

قطع تنفس حین خواب برای چند لحظه

گلو درد مکرر و سرما خوردگی مکرر

تکلم و صدای تو دماغی (هیپو نازال)

عفونت مکرر یا مداوم گوش و یا هرگونه کاهش شنوایی در کودکان

ترشحات چرکی بینی و پشت حلق که به محض قطع آنتی بیوتیک مجددا شروع می شود

بوی بد دهان بخصوص اگر همراه با گلو درد مزمن باشد.

روش های جراحی لوزه ها

جراحی لوزه ها به پنج روش امکان پذیر است:

روش معمول جراحی لوزه ها با استفاده از ابزار جراحی

استفاده از کوتر برای جراحی لوزه ها

استفاده از لیزر برای جراحی لوزه ها

استفاده از coblation برای جراحی لوزه ها

استفاده از اسکالپل های اولتراسونیک برای جراحی لوزه ها

در همه موارد فوق جراحی لوزه ها تحت بیهوشی عمومی صورت می گیرد. خونریزی در روش معمول جراحی لوزه ها نسبت به سایر روشها بیشتر است. استفاده از کوتر و لیزر خونریزی حین عمل جراحی لوزه ها را کاهش داده اما درد بعد از عمل جراحی لوزه ها در این دو روش بیشتر است. استفاده از coblation و اسکالپل های اولتراسونیک درد و خونریزی ناشی از جراحی لوزه ها را کاهش می دهد. coblation سرعت عمل جراحی لوزه ها بیشتری به جراح می دهد و زمان جراحی لوزه ها را کاهش می دهد.

برای مطالعه " مراقبت های بعد از عمل جراحی لوزه " کلیک کنید .