زیبایی در تناسب بینی است، نه کوچکی

بسیاری از مردم تصور می‌کنند بینی اگر قرار است زیبا باشد باید حتما کوچک باشد. این طرز فکر کاملا اشتباه است.

زیبایی در هارمونی و هماهنگی اجزای صورت است نه بزرگی یا کوچکی آن‌ها. بینی هم در همین راستا مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

باید بین اجزای مختلف صورت هماهنگی وجود داشته باشد؛ همین هماهنگی و هارمونی است که باعث می‌شود چهره زیبا باشد. اگر به چهره‌هایی که در تمام دنیا به‌عنوان چهره‌های زیبا شناخته می‌شوند دقت کنید متوجه می‌شوید اجزای چهره آن‌ها باهم بیشترین تناسب را دارد و این دیگر ربطی به بزرگی یا کوچکی بینی یا سایر اجزا ندارد؛ در واقع اگر یک بینی خیلی بزرگ یا کوچک باشد ممکن است تناسب را به هم بریزد.

یکی از بزرگ‌ترین مشکلات ما با بینی‌هایی است که قبلا جراحی شده و خیلی کوچک شده‌اند. در این موارد دست ما آنقدرها برای عمل کوچک کردن بینی باز نیست. بنابراین بیمار باید توقعات منطقی داشته باشد. بسیاری از این بیماران علاوه بر مشکلات زیبایی مشکلات تنفسی هم دارند. در این موارد ما باید بینی را بزرگ کنیم تا کمی هوا از آن عبور کند. از جنبه زیبایی نیز هدف، برگرداندن بخشی از زیبایی از دست رفته بینی است نه این‌که بخواهیم بینی را به شکلی عمل کنیم که انگار نخستین بار است جراحی می‌شود. در واقع ما فقط شدت نقص را کم می‌کنیم. این قبیل جراحی‌ها مراقبت‌شان نسبت به جراحی بار اول سخت‌تر است و نتیجه هم به اندازه جراحی اول مطلوب از کار در نمی‌آید.