زیبایی عمل بینی

نامناسبترین رویکرد ممکن انجام یک مدل عمل جراحی بینی خاص برای تمامی افراد است.

می توان به جرات گفت در صورتیکه جراخ در خصوص هر بیمار تمام ملاحظات زیبائی شناختی را لحاظ نماید تقریبا هیچ دو عمل جراحی پلاستیک بینی مشابه یکدیگر انجام نخواهد شد. بینی هر فرد باید با فاصله بین چشم های وی، برجستگی پیشانی و چانه، موقعیت گونه ها و صورت، طول لب بالا و پائین و ارتفاع کلی صورت هماهنگ باشد و بینی کوچک لزوما در تمام صورت ها زیبا نیست.

بطور کلی به علت وجود ساختار سه بعدی در بینی، هر یک از نماهای بینی میباید بطور جداگانه ای در عمل بینی اصلاح گردد . لازم است بدانیم همه نماهای بینی از لحاظ ظاهری از اهمیت مشابهی برخوردار نیستند. نظر به اینکه بطور معمول افراد حین ارتباط با یکدیگر در مقابل هم قرار میگیرند زیبایی نمای روبروی بینی در عمل بینی از بیشترین اهمیت برخوردار مییاشد.

6_201311122132121v7w7

به همین ترتیب دومین نمایی که بیش از سایرین در هنگام حضور در جمع و برقراری ارتباط دیده می شود زیبایی نمای مایل بینی میباشد اصلاح این نما در عمل بینی به دلیل ملاحظات و زوایای سه بعدی متعدد و مشخص بودن همزمان کلیه ساختارهای بیرونی بینی نیازمند دقت فراوان است.

aa

پس از آن در عمل بینی ،زیبایی نمای جانبی بینی یا (lateral view ) حائز اهمیت است. هرچند که بطور معمول در هنگام برقراری ارتباط زیبایی این نمای بینی کمتر به چشم میخورد لکن به علت اینکه تغییرات عمل بینی در زاویه نوک بینی و قوس ملایم پشت بینی در آن بیش از سایر نماها به چشم میخورد توجه بیماران را بطور خاصی به خود جلب مینماید.

بدیهی است زیبایی منظره تحتانی بینی (basal view ) در بین مناظر مختلف از کمترین اهمیت برخوردار بوده و در ارتباط معمول بین افراد به چشم نمی آید مگر آنکه بینی از پایین معاینه گردد.

images (12)

- چه گروهی از پزشکان مجاز به انجام عمل بینی هستند؟

سه گروه، متخصصین جراحی گوش و حلق و بینی، متخصصین جراحی فک و صورت و متخصصین جراحی پلاستیک و ترمیمی مجاز به انجام عمل بینی بوده و در صورت وجود تجربه و دقت کافی هر سه گروه قابلیت حصول نتایج رضایت بخش را دارا خواهند بود. لذا نظر به این که متخصصین جراحی گوش و حلق و بینی علاوه بر راینوپلاستی سایر اعمال جراحی مسیر تنفسی بینی(مانند جراحی اندوسکوپیک سینوس ، سپتوپلاستی، توده های داخلی بینی و نازوفارنکس و تنگی های کوان) را بیشتر انجام می دهند به اصول فیزیولوژیک ، عملکردی و آناتومیک بینی آشناترند، با این وجود در صورت آگاهی از اصول فوق نزد سایر دو گروه نیز نتایج تنفسی بعد از عمل بینی مطلوب خواهد بود. بدیهی است به غیر از سه گروه فوق انجام این عمل جراحی توسط سایر پزشکان مجاز نمی باشد.

برای مطالعه " بینی خوش فرم، بینی طبیعی " کلیک کنید .