سینوزیت چرکی مزمن

سینوزیت چرکی مزمن :

 نادیده گرفتن سینوزیت حاد یا  سینوزیت تحت حاد و آسیب مخاط داخل سینوس ها به دلیل حملات راجعه سینوزیت، منجر به تغییرات دائمی مخاطی می شود. این التهاب مزمن، تحت عنوان سینوزیت چرکی مزمن نام می گیرد.

سینوزیت مزمن می تواند برای ماهها تا سالها ادامه داشته باشد. علایم سینوزیت چرکی مزمن  مشابه روند سینوزیت چرکی  تحت حاد هستند. یعنی ترشح چرکی از بینی شایع ترین و گاه تنها علامت سینوزیت چرکی مزمن است. بوی تعفن دهان و بینی، خستگی و اختلالات روحی در برخی موارد در سینوزیت چرکی مزمن وجود دارند. برخلاف تصور عموم، سردردهای راجعه، علامت شایع سینوزیت چرکی مزمن  نیست.

وجود چرک در بینی در غیاب عفونت تنفسی حاد همراه، منشاء سینوسیرا مطرح می کند. چنانچه براساس شرح حال و سوابق بیمار، شک به وجود ترشحات چرکی در بینی وجود داشته باشد، باید توسط آزمایشات و روش های تشخیصی، این امر را اثبات و یا رد نمود. همیشه عکس های رادیوگرافی از سینوس، اطلاعات صحیحی از سینوزیت چرکی مزمن به دست نمی دهد و برای رویت یافته های مبتنی بر التهاب مزمن، CT اسکن بیش از همه کمک کننده است.

درصد کمی از بیماران مبتلا به سینوزیت چرکی مزمن ،  ممکن است با شستشوی منیکرر و تجویز آنتی هیستامین و آنتی بیوتیک بهبود یابند. ولی در اکثریت بیماران سینوزیت چرکی مزمن  انجام عمل جراحی، راه قطعی درمان  سینوزیت چرکی مزمن خواهد بود.

در طی عمل جراحی سینوزیت چرکی مزمن ، استخوان و بافت نرم گرفتار برداشته شده و بعد از تخلیة سینوس، در صورت امکان حفرة آن مسدود می شود. برای عمل جراحی سینوزیت چرکی مزمن  هر یک از سینوس ها، روش اختصاصی وجود دارد. یـک روش جدیـد جراحی  سینوزیت چرکی مزمن کـه بـه صورت اندوسکوپیک صورت می گیرد، جایگزین بعضی روش های گسترده تر جراحی سینوس شده است . توسط این روش ، سوراخ طبیعی سینوس وسـیع تر شده و تخـلیة کافی آن و به این ترتیب درمان عفونت های مکرر سینوزیت چرکی مزمن ، میسر می گردد. به کمک اندوسکوپ می توان فضاهای داخل بینی را زیر دید مستقیم بررسی کرده و بافت های گرفتار را خارج نمود.

برای مطالعه  " عوارض سینوزیت و پیشگیری از سینوزیت " کلیک کنید .

به این پست امتیاز دهید.
هیچ رای ثبت نشده است