شکستگی بینی کودک

بینی نظیر سایر اجزأ بدن تا زمان بلوغ همچنان رشد میکند. وارد آمدن ضربه به بینی تا قبل از بلوغ کامل علاوه بر امکان آسیب به بافت های نرم و سخت بینی ممکن است موجب آسیب مراکز رشد در بینی گردد و لذا رشد هماهنگ و نرمال اجزأ بینی مختل شده و به مرور ایام موجب بدشکلی و انحراف بینی شود. آسیب به مراکز رشد در غیاب شکستگی واضح بینی از نظر دور مانده، موجب دفورمیتی های آتی می گردد.

شکستگی بینی در کودکان ممکن است منجر به اختلال قابل توجه رشد بینی و ثلث میانی صورت گردد.

یکی از مهمترین مسائل مرتبط با تروما و شکستگی بینی در کودکان خطر آسیب به مراکز رشد است که جهت تکامل طبیعی بینی و صورت لازم است.

از طرفی شکستگی بینی خفیف دوران خردسالی که به آسانی نادیده گرفته میشوند به طور شایع منجر به شکستگی های ظریف در غضروف تیغه بینی میگردند. التیام این شکستگی های ظریف منجر به انحنا یافتن غضروف به سمت مخالف آسیب می گردد.

هماتوم تیغه بینی یا تجمع خون در زیرلایه پوششی غضروف تیغه میانی بینی از شدیدترین عوارض زودرس تروما و شکستگی بینی است. هماتوم تیغه بینی در تروما و شکستگی بینی کودکان شایع تر است. تجمع خون در ناحیه مذکور منجر به پیدایش برجستگی یا تورم آلبالویی رنگ در یک یا دو طرف بینی شده که با انسداد و گرفتگی بینی همراه است. در ۴٨ ساعت اول، ممکن است که هماتوم تیغه بینی به شکل تأخیری ایجاد شود. بنابراین والدین باید پیدایش تاخیری گرفتگی بینی در کودک را جدی گرفته و سریعاً جهت تشخیص و درمان زودهنگام هماتوم تیغه بینی مراجعه نمایند.

عوارض شکستگی های بینی عبارتند از:

انحراف سپتوم بینی

دفورمیتی یا بدشکلی های ظاهر بینی، نظیر دفورمیتی بینی زینی شکل

کلاپس دریچه داخلی بینی و گرفتگی بینی ناشی شده

چسبندگی داخل بینی

سینوزیت مزمن

تشخیص صحیح و درمان دقیق و به موقع شکستگی بینی جهت پیشگیری از عوارض مذکور امری ضروری است که نیازمند تجربه و تبحر جراح بینی حاذق است.

جایگاه رادیولوژی در تشخیص شکستگی های بینی

رادیو گرافی ساده در درمان شکستگی بینی فاقد نقش است. تفسیر رادیوگرافی ساده به میزان ۶۶٪ مثبت کاذب دارد.

افتراق شکستگی بینی قدیمی از شکستگی های جدید از روی رادیوگرافی ساده دشوار است.

از طرفی رادیوگرافی ساده در شناسایی آسیب های غضروفی که در کودکان شایع تر هم هستند ناتوان است.

بنابراین نمای رادیوگرافی جانبی بینی به تنهایی برای کشف شکستگی بینی کافی نیست.

سی تی اسکن بالاخص در مواردی که شکستگی بینی همراه با سایر شکستگی های صورت باشد بسیار کمک کننده است.

برای مطالعه " عمل شکستگی بینی " روی لینک کلیک کنید .

به این پست امتیاز دهید.
هیچ رای ثبت نشده است