علل تومور بینی و سینوس‌ها

آناتومى بینی و سینوس ها

حفره بینى توسط تیغهٔ بینى به دو حفرهٔ کوچکتر، راست و چپ تقسیم مى‌شود هر یک از این حفره های بینی داراى یک دهانهٔ قدامى (پرّه‌هاى بینی)، یک دهانهٔ خلفى (کوآنا) و تعدادى برجستگى‌هاى استخوانى به نام کونکا یا توربین است که از دیواره‌هاى طرفى به درون حفره برآمده‌اند.

در پشت حفره بینی، نازوفارنکس قرار گرفته است.

سینوس‌هاى پارانازال شامل بخش‌هاى زیر هستند:

- سینوس‌هاى ماگزیلارى و اتموئید در هر دو طرف

- سینوس فرونتال و سینوس اسفنوئید.

مخاط حفرهٔ بینى از اپى‌تلیوم ستونى مطبق کاذب و مژک‌دار (مخاط تنفسی) تشکیل شده است. به‌جز ناحیهٔ توربین فوقانى و دیوارهٔ خارجى و سپتوم مجاور آن که از اپى‌تلیوم تخصصى غیر مژک‌دار (مخاط بویائی) پوشیده شده‌اند، سینوس‌ها نیز با مخاط تنفسى پوشیده مى‌شوند و ملانوسیت‌ها به تمام منطقه انتشار یافته‌اند. در اوایل زندگى سینوس‌ها با مخاط تنفسى پوشیده مى‌شود ولى با افزایش سن متاپلازى سنگفرشى رخ مى‌دهد. در نتیجه در اولین دههٔ زندگى ۶۰% از مخاط تنفسى جاى خود را به اپى‌تلیوم سنگفرشى مى‌دهد. در ابتدا این اپى‌تلیوم سنگفرشى غیرشاخى است ولى بعد از ۵۰ سالگى بیشتر اپى‌تلیوم سنگفرشى شاخى مى‌شود.

علت تومورهای بینی و سینوس

شایع‌ترین تومور حفرهٔ بینى و سینوس‌‌هاى پارانازال، کارسینوم سلول سنگفرشى است. شایع‌ترین محل بروز این تومور بینی و سینوس، دهانهٔ سینوس ماگزیلارى است.

استسیونوروبلاستوما نئوپلاسم بدخیم ناشایعى است که از مخالط بویائى واقع در قسمت فوقانى حفرهٔ بینى منشاء مى‌گیرد. این تومور به راحتى سینوس‌هاى اتموئید را مورد تهاجم قرار مى‌دهد و ممکن است اوربیت را نیز درگیر کند. در نازوفارنکس، کارسینوم‌هاى سلول سنگفرشى که ۸۰% از آنها غیرشاخى هستند نیز به‌طور شایع دیده مى‌شوند. لنفواپى‌تلیوما که نوعى کارسینوم سنگفرشى غیرشاخى محسوب مى‌شود، تمایز نیافته و فاقد تکامل سنگفرشى یا غددى است و یک جزء لنفوسیتى نیز به همراه دارد. تومور کارسینوم سنگفرشى غیرشاخى کاملاً حساس به پرتو است.

نازوفارنکس از نظر لنفاوى بسیار غنى است و تومورهاى این ناحیه ممکن است به غدد لنفاوى زنجیرهٔ ژوگولار فوقانى و میانى در دو طرف یا به غدد لنفاوى مثلث خلفى درناژ شوند. متاستاز به غدد لنفاوى ممکن است در ۸۰% از بیماران مبتلا به سرطان نازوفارنکس دیده شود و در ۵% از مبتلایان، اولین تظاهر بالینى تومور گردنى است. برخالف سایر مناطق سر و گردن، تومورهاى نازوفارنکس ممکن است بدون آنکه غدد لنفاوى زنجیرهٔ ژوگولار را درگیر کرده باشند، به مثلث خلفى متاستاز دهند.

برای آشنایی با درمان تومورهای بینی و سینوس ها روی لینک کلیک کنید.

به این پست امتیاز دهید.
هیچ رای ثبت نشده است