عملکرد گوش

گوش انسان شامل سه قسمت است:

۱) خارجی

گوش خارجی شامل لاله، کانال گوش و پرده گوش می باشد. گوش خارجی مانند یک قیف صداها را از اطراف به داخل سیستم شنوایی هدایت می کند. لاله گوش به جمع آوری امواج صدا کمک می کند. سپس کانال گوش ضمن تقویت جزئی صدا، آن را به طرف پرده گوش هدایت خواهد کرد.

۲) میانی

گوش میانی یک فضای پر از هواست که شامل کوچکترین استخوان های بدن می باشد. این استخوانچه ها، چکشی، سندانی و رکابی نام دارند که از یک طرف به پرده گوش و از طرف دیگر به لایه نازک دیواره گوش داخلی چسبیده اند. همچنین گوش میانی از طریق شیپور استاش به حلق مرتبط است. شیپور استاش کمک می کند تا فشار هوا در گوش میانی با فشار هوای محیط مساوی باشد احساس فشار یا کیپی در گوش هنگام سرماخوردگی یا هنگام سفر با هواپیما به علت بسته شدن شیپور استاش است.

۳) داخلی

در گوش داخلی صداهای ورودی، توسط حلزون گوش دریافت می شود. حلزون پر شده است از مایعی که در این مایع، مژک های سلول های مویی شناور هستند. امواج صوتی باعث حرکت این مایع و در نتیجه حرکت سلول های مویی می شود. این سلول ها در نهایت به عصب شنوایی متصلند

که اطلاعات شنیداری را به قسمت شنوایی مغز منتقل می کند.

انواع کم شنوایی

کم شنوایی گوش می تواند به دلیل آسیب به هر کدام از سه قسمت گوش می باشد. اگر کم شنوایی گوش ناشی از وجود مشکلی در گوش خارجی یا میانی باشد به آن کم شنوایی انتقالی می گویند و اگر در اثر آسیب به گوش داخلی باشد کم شنوایی حسی – عصبی نامیده می شود که بیشترین نوع کم شنوایی گوش از این نوع است . در برخی افراد، کم شنوایی گوش ترکیبی از هر دو حالت است که کم شنوایی مختلط نامیده می شود.

کم شنوایی گوش خارجی

معمولاً میزان زیاد جرم گوش در گوش خارجی یا عفونت و التهاب کانال گوش می تواند باعث آسیب به گوش خارجی شود. اینگونه اختلالات معمولاً به راحتی قابل درمانند.

کم شنوایی گوش میانی

پاره شدن پرده گوش ، عفونت واتواسکروز (سخت شدن و تجمع کلسیم در اطراف استخوان رکابی گوش که مانع از حرکت آن میشود) از آسیبهای وارده به گوش میانی هستند.

بسیاری از مشکلات گوش خارجی و گوش میانی با دارو یا جراحی به طور موفقیت آمیز قابل درمان هستند و اگر هم نباشند با استفاده از سمعک ، فرد می تواند از باقی مانده شنوایی خود به خوبی استفاده کند.

خواننده گرامی ، پیشنهاد می شود مطالب زیر را جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه ساختار گوش مطالعه فرمایید.

آناتومی گوش

آناتومی گوش میانی 

آناتومی گوش خارجی 

- آناتومی گوش داخلی 

به این پست امتیاز دهید.
هیچ رای ثبت نشده است