عمل اصلاحی و زیبایی بینی

از جمله مواردی که باعث می شود افراد برای عمل کوچک کردن بینی خود به جراح بینی مراجعه کنند عبارتند از:

 ۱- قوز و بـرجـسـتگی روی بیـنـی کـه عــلت آن بزرگ بودن غضروف طــــرفی فوقانی و استخوان بینی است را توسط راسپ (سوهان جراحی) و اسـتئوتوم (ابزاری شبیه اسکنه) تراش داده و با چاقوی جراحی کوچک کردن بینی میکنند.

۲- بـرای کوچک کردن بینی استخوانی پهن، با استئوتومی محل اتـصـال استـخـوان بینی و استخوان کامی را می شـکـنـنـد و دو

اسـتخوان را با فشار به یکدیگر نزدیک می کنند. این عمل اصلاحی و زیبایی بینی پس از تـراشـیدن قوز بینی نیز انجام میگرد چراکه پس از تراشیدن قوز،سقف بینی شکافته میشود.

۳- زاویه بینی با تراشیدن تیغه بینی اصلاح میگردد

۴- برای کوچک کردن نوک بینی غضروف طرفی تحتانی تراش داده میشود.

۵- برای باریک کردن پره های بینی دو برش ۳ گوش در دوطرف بینی و در محل تلاقی با صورت ایجاد شده و سپس لبه های برش داده شده را به یکدیگر نزدیک کرده و بخیه میزنند.

۶- برای بزرگ کردن اجزاء بینی نیز از ایمپلنت های سیلیکونی و یا پیوند استخوان و غضروف استفاده میشود.

نکته:برخی اوقات پس از عمل اصلاحی و زیبایی بینی در داخل بینی اسپلینت(SPLINT) قرار داده میشود تا بینی شکل خود را حفظ کند. همچنین یک گازاستریل زیر بینی قرار داده میشود تا خونآبه های بینی را جذب خود کند. پس از برداشته شدن گچ برای کمک به خوابیدن ورم میتوانید از چسب بینی استفاده کنید .

انواع عمل اصلاحی و زیبایی بینی

۱- عمل زیبایی بینی کاهنده (REDUCTION): در طـی عمل اصلاحی و زیبایی بینی ، بــا تراشیدن و بریدن بافت اضافه اندازه بینی کوچک میشود.

۲- عمل زیبایی بینی افزاینده(AUGMENTATION): در طی عمل اصلاحی و زیبایی بینی ، بیـنی را بزرگتر و حـجـیم تر میکنند. در این روش از عمل اصلاحی و زیبایی بینی یا از ایمپلنت های سیلیکونی و یا پلی اتیلنی، و یا از بافت خود بیمار به عنوان پیوند استفاده میشود. استخوان از لگن، دنده ها، سطح کاسه سر و یا پشـت آرنج، و غضروف از گوش، غضروف میان دنده ها و یـا غضروف تیغه بینی شخص برداشته می شـود. از مـعـایـب ایـمــــپلنت های سیلیـکـونـی آنست که ممکن است موجب عفونت بیــنی شده و یا با نازک شدن پوست ایمپلنت نمایان و قابل لمس گردد.

به این پست امتیاز دهید.
هیچ رای ثبت نشده است