عمل بینی با پوست ضخیم

اصطلاح بینی گوشتی لفظ صحیحی نبوده و بهتر است پوست ضخیم به این بینی ها اطلاق شود ، چون که بینی فاقد منبع عضلانی و گوشت قابل توجه می باشد .

ضخامت پوست در افراد مختلف و نژادهای گوناگون متفاوت است و از آنجاییکه اکثر ضخامت پوست ضخیم بینی در این افراد را غدد چربی تشکیل می دهند ، لذا افراد با پوست ضخیمبینی دارای پوست چرب هستند ، یعنی از دهانه غدد چربی پوست ضخیم بینی آنها ( که بعضا دهانه این غدد در پوست آنها به راحتی قابل رویت است ) مرتبا چربی تراوش می شود .

از دیگر خوصوصیات پوست ضخیم  بینی این است که شکل غضروف های نوک بینی از زیر پوست آنها قابل رویت نیست ، حتی در پاره ای موارد شدید ، غضروف قابل لمس نیست .

در بسیاری از موارد عمل بینی با پوست ضخیم علاوه بر وجود پوست ضخیم است وهم قوز استخوانی هم وجود دارد پس در بسیاری موارد ، خصوصیات هر دو نوع بینی (یعنی بینی گوشتی و بینی استخوانی) را همزمان در یک بینی ممکن است مشاهده کنیم .

یکی از روش های ساده برای ارزیابی ضخامت پوست ، لمس پره های بینی با عکس برداری از سوراخ های بینی است .از آنجاییکه تنها قسمت بینی که فقط از دو لایه ضخامت پوست تشکیل شده است لبه پره بینی می باشد ، لذا لمس یا مشاهده این قسمت می تواند معیار خوب ومهم برای تعیین میزان ضخامت پوست در عمل بینی با پوست ضخیم باشد .

پس می توان اینگونه استنباط کرد که ضخامت پوست در عمل بینی با پوست ضخیم شدت وضعف دارد یعنی نباید همه آنها را در یک گروه قرار دهیم .

طبعا نتایجی که از عمل بینی با پوست ضخیم بدست می آید در گروه های دیگر حاصل نمی شود ، اما نکته مهم این است که اگر جراح با تجربه باشد یعنی در عمل بینی با پوست ضخیم ، تجربه و مهارت داشته باشد ، قطعا نتیجه کار بهتر شدن ظاهر بینی است.

در صورتیکه عمل بینی با پوست ضخیم صحیح عمل شود یعنی پایه غضروفی خوبی گذاشته شود تا از افت نوک بینی در اینده جلوگیری شود ، هرگز پدیده افت مجدد در عمل بینی با پوست ضخیم مشاهده نخواهد شد .

برایمطالعه " عمل بینی های گوشتی " کلیک کنید .

به این پست امتیاز دهید.
هیچ رای ثبت نشده است