عمل رینوپلاستی ثانویه

عمل رینوپلاستی ثانویه:

بر اساس متون معتبر علمی، ده درصد از بیمارانی که تحت عمل رینو پلاستی  قرار می گیرند نیاز به یک عمل اصلاحی دوم خواهند داشت، در کسانی که سابقه انحراف شدید بینی  یا شکستگی بینی دارند احتمال نیاز به این عمل رینوپلاستی ثانویه  بیشتر است . البته اهمیت موضوع به حدی نیست که باعث ایجاد اضطراب در عمل شود.

عمل رینوپلاستی ثانویه به تشخیص و صلاح دید  خود جراح پلاستیک و زیبایی صورت می گیرد .بهتر است عمل رینوپلاستی ثانویه  نزد همان جراح قبلی صورت گیرد.

عمل رینوپلاستی ثانویه  از عمل اول برای پزشک به مراتب دشوارتر خواهد بود و بایستی زمان کافی از عمل اولیه رینوپلاستی   سپری شده باشد و بینی به شکل نهایی رسیده باشد. در تشخیص انجام عمل رینوپلاستی ثانویه  بایستی دقت کافی صورت گیرد تا نتیجه مطلوب حاصل گردد.

اعمال جراحی که می توان همزمان با عمل زیبایی بینی انجام داد "  تقریبا تمامی اعمال جراحی پلاستیک و زیبایی  " را می توان همزمان با این عمل انجام داد  به جز عمل زیبایی باسن و ساکشن پشت .

البته لازم به ذکر است که بهترین شخص برای تشخیص اعمال جراحی همزمان پزشک جراح می باشد زیرا تمامی جوانب را در نظر می گیرد و سلامت فرد ,مدت زمان عمل و... را بررسی می نماید بنابراین تایید پزشک جراح و متخصص بیهوشی برای انجام اعمال جراحی همزمان الزامی است.

برای مطالعه  " جراحی زیبایی بینی(رینو پلاستی) " کلیک کنید .