عمل زیبایی لاله گوش

لاله گوش برجسته: این نوع لاله گوش معمولا اندازه طبیعی داشته ولی نسبت به سر برجسته تر قرار می گیرد. این نوع نقص لاله گوش که اصطلاحا بلبلی (Balbali) نیز به آن گفته می شود می تواند یکطرفه یا دو طرفه باشد.لاله یک گوش نسبت به گوش دیگر کوچکتر یا بزرگتر است و یا نقص ظاهری خفیف دارد.

عدم تشکیل لاله گوش به طور مادرزادی که ممکن است با نقایص مجرا و شنوایی گوش همراه باشد.لاله گوش آسیب دیده یا کنده شده در اثرضربه، سوختگی، سرمازدگی یا پارگی نرمه در اثر گوشواره سنگین یا کشیده شدن ناگهانی گوشواره در اغلب موارد عمل زیبایی لاله گوش برای نقایص مادرزادی در شش سالگی یا سنین بالاتر توصیه می شود.

افرادی را دیده اید که لاله هر دو گوششان و در موارد نادری لاله یک گوششان برجسته تر از معمول است . این دفورمیتی که جنبه ارثی دارد تاثیری بر روی میزان شنوایی ندارد.وضعیت به ویژه در مورد کودکان جوان سبب مورد اذیت قرار گرفتن و تمسخر اجتماعی می شود در یک مطالعه، ۵۲% بیماران عمل زیبایی لاله گوش دارای  یک سابقه خانوادگی مثبت بودند و نشان داده شده است که توارث  آن به صورت اتوزومال غالب با نفوذ مختلف می باشد. در عمل زیبایی لاله گوش معمولا به اولیا توصیه می شود که وقتی کودک به سن ۶ـ ۵ سالگی می رسد با یک جراح مشورت کنند. عمل زیبایی لاله گوش با هر سه روش بی حسی موضعی ، نیمه بیهوشی و یا بیهوشی کامل قابل انجام است.

تکنیک عمل زیبایی لاله گوش

طول زمان عمل زیبایی لاله گوش حدود ۲/تا ۳ ساعت می باشد.

در عمل زیبایی لاله گوش ، محل برش از پشت لاله گوش است . ابتدا باریکۀ نازکی از پوست پشت گوش برداشته میشود سپس برای خواباندن غضروف و نزدیک کردن آن به سر و همچنین برای جلوگیری از برگشت غضروف لاله گوش به حالت اولیه ، پشت غضروف را  در قسمت های لازم تراشیده و با کمک بخیه های دائمی چینهای مربوطه را ایجاد می کنیم و در نهایت برش پوستی را می دوزیم.

مراقبت های لازم بعد از عمل زیبایی لاله گوش

ا- پس از جراحی یک پانسمان نرم در محل عمل زیبایی لاله گوش گذاشته شده ،دور سر با باند بسته می شود. بعد از برداشتن پانسمان به بیمار توصیه می شود که یک باند کشی برای مدت یک تا چند هفته (به خصوص شب ها) روی گوش های جراحی شده بکشد.

۲- درد ناشی از عمل زیبایی لاله گوش معمولا با قرص های مسکن کنترل می شود.

۳- ظرف مدت یک هفته بعد از عمل زیبایی لاله گوش کودکان می توانند به مدرسه وبزرگسالان به محل کار خود بروند.

۴- خونمردگی وتورم ناشی از عمل زیبایی لاله گوش هم پس از مدت کوتاهی بر طرف می گردد.

۵- اغلب به بیماران توصیه می شود که پس از جراحی تادو هفته به پشت بخوابند تا به گوشهایشان فشار نیابد.

برای مطالعه " روش جراحی زیبایی گوش " و " سن جراحی زیبایی گوش" کلیک کنید .