عمل زیبایی گوش در کودکان

بهترین زمانی که برای عمل زیبایی گوش در کودکان توصیه می‌شود براساس نوع بدفرمی متفاوت است، ولی معمولا برای بدفرمی‌های لاله گوش بهترین زمان عمل زیبایی گوش در کودکان ۷ـ۵ سال است، یعنی زمانی که رشد گوش در کودک تکمیل شده زیرا رشد لاله گوش از نوزادی تا ۳ سالگی سیر بسیار سریعی دارد و تقریبا در ۷ سالگی به حداکثر رشد خود رسیده و بیشتر از این مقدار بزرگ نخواهد شد. از طرف دیگر به دلیل توجه خاصی که کودکان در این سن به اندام و بخصوص اجزای صورتشان دارند و حتی اگر خودشان متوجه این مشکلات نشوند ممکن است از طرف دوستانشان مورد تمسخر قرار گیرند و عواقب این مساله می‌تواند تاثیر بسیار بدی در روحیه و روابط اجتماعی حال و آینده آنها داشته باشد و انزواطلبی و گوشه‌گیری یکی از عواقب این مشکل است، بنابراین توصیه می‌شود در سنین ۵ تا ۷ سالگی عمل زیبایی گوش در کودکان انجام شود اما عمل زیبایی گوش در کودکان زیر ۵ سال به هیچ وجه توصیه نمی‌شود. عمل زیبایی گوش در کودکان عمل سنگینی نیست ولی بهتر است توسط متخصص جراح گوش انجام شود که در این رشته تجربه کافی داشته باشد، زیرا در غیراین صورت ممکن است مشکلاتی پیش بیاید.

بیمارانی که دچار آنومالی گوش هستند دو مشکل دارند :

۱- نقص زیبایی گوش

۲- نقص گوش میانی و استخوانچه ها

در این بیماران اگر یک گوش کاملا سالم باشد درمان اوسیکل ها محدودیت دارد .

اما همان طور که گفته شد عمل زیبایی گوش در کودکان در مورد لاله گوش غیر طبیعی باید بیمار به سن  ۷ـ۵ سال برسد تا رشد کافی داشته و در صورت لزوم بتوان از غضروف دنده برای عمل زیبایی گوش در کودکان برداشت نمود. عمل زیبایی گوش در کودکان در چند مرحله بازسازی کانال و اوریکل و تراگوس انجام میشود ( دنده های ۶-۷-۸ ) و سپس برای درمان گوش میانی اقدام میشود.

در سن کمتر تقویت شنوایی برای رشد گفتاری و هوشی انجام میشود و بررسی با سی تی اسکن برای انومالیها و نقص های گوش میانی مثل بررسی پیچش های کوکلئا ( سندرم موندینی ) و سایر موارد انجام میشود

عمل زیبایی گوش در کودکان در این بیماران مسیر عصب فاسیال ابنرمال و حتی گاهی مثل کوردا تیمپانی میشود و لذا جراحی وسواس و دقت زیادی لازم دارد.

برای مطالعه " روش جراحی زیبایی گوش " و " سن جراحی زیبایی گوش" کلیک کنید .