عمل های جراحی گوش

عمل های جراحی گوش به دو دسته کوچک و بزرگ تقسیم می شوند:

عمل های جراحی کوچک گوش شامل قرار دادن لوله  T مانند٬ ترمیم ساده پرده تمپان و معاینه گوش است که عمدتا به صورت سر پایی انجام می شود. معمولا نیازی به تجویز پره مد قبل از عمل های جراحی گوش ندارند. آنالژزیک مورد نیاز از انواع ساده بوده و ریکاوری عمل های جراحی گوش این بیماران سریع است.

عمل های جراحی بزرگ گوش شامل ماستوئیدکتومی٬ میرنگوپلاستی٬ اتوپلاستی٬ تصحیح و ترمیم گوشاست.

 این عمل های جراحی گوش معمولا طولانی هستند. به همین جهت تجویز پره مد بیهوشی مفید است.

برای انجام این عمل های جراحی گوش معمولانیاز به بیهوشی عمومی است ودربرخی موارد به پایش عصبی وابسته است.

 پس از عمل های جراحی گوش تهوع و استفراغ شایع است. پیش درمانی با داروهای ضد استفراغ و گنجاندن داروی پروپوفول و سووفلوران در برنامه اداره بیهوشی٬ میزان تهوع و استفراغ پس از جراحی را بعد از عمل های جراحی گوش کاهش می دهد.

به منظور کاهش خونریزی بیمار بعداز عمل های جراحی گوش ٬ وضعیت بیمار در حین عمل جراحی گوش به صورت سر بالاست. باید از حملات هیپوتانسیون جلوگیری کرد. برقراری هیپوتانسیون کنترل شده با روش های متفاوت اعم از داروهای وریدی مثلا بتابلاکرهایی مانند لابتالول مفید است. از آنجایی که شیوع تهوع و استفراغ پس از عمل های جراحی گوش بالاست٬ تجویز داروهای ضد استفراغ مهم است. تجویز مایعات و آنالژزیک نیز اهمیت دارد.

اصطلاحات عمل های جراحی گوش

چین آنتی هلیکس : چینی که بلافاصله در داخل لبه ی بیرونی گوش قرار دارد .

غضروف کونکا : بزرگترین و عمیق ترین تقعر در گوش خارجی

گوش جمع شده : ( که گوش فنجانی Cup ear  or Lop ear نیز نامیده می شود ) درجات متفاوتی از برجستگی ، کاهش  ابعاد گوش ، تاب برداشتن یا مسطح شدن لبه فوقانی ، و موقعیت پائین تر گوش

Cryptotia : ( که گوش مخفی نیز نامیده می شود ( حالتی که در آن لبه ی فوقانی گوش در زیر چینی از پوست جمجمه قرار می گیرد . علت این وضعیت پیچ خوردن غیرعادی غضروف گوش فوقانی به سمت سر است . این وضعیت برعکس حالت گوش برجسته است .

محور گوش : خط اصلی رشد گوش

بیهوشی عمومی در عمل های جراحی گوش : مصرف داروها و گازهائی که حین عمل جهت تسکین درد یا تغییر هوشیاری بکار می روند .

تسکین داخل وریدی  در عمل های جراحی گوش: تزریق مسکن ها داخل ورید به منظور آرامبخشی

ماکروشی Macrotia : گوش های بسیار بزرگ ( یک وضعیت نادر )

میکروشی ( Microtia ) : پیچیده ترین اختلال مادرزادی گوش که در آن گوش خارجی ، یا به شکل یک توده سوسیس مانند ، کمی بزرگتر از نرمه ی لاله گوش ، و یا حاوی اجزای قابل تشخیص مانند کونکا ، تراگوس ، یا سایر اجزای نرمال گوش است .

اتوپلاستی : عمل جراحی زیبایی گوش برای بهبود شکل ، موقعیت یا نسبت گوش

گوش اشتال ( Stabls ear ) گوش که شکل آن بدلیل چین غیرطبیعی غضروف تغییر یافته است .

برای مطالعه " عمل بازسازی لاله گوش " کلیک کنید .

به این پست امتیاز دهید.
هیچ رای ثبت نشده است