عوارض هماتوم تیغه بینی

وجود لخته بین مخاط و تیغۀ بینی یک سد و حائلی ایجاد می کند. با پیدایش این لخته، غضروف سپتوم نمی تواند مواد غذایی لازمه را از مخاط پوشاننده اش دریافت کند و در نتیجه سلولهای غضروف به تدریج از بین می روند.

با گذشت چندین روز بتدریج قسمتی از سپتوم که خون رسانی خود را از دست داده از بین می رود و تیغۀ بینی سوراخ می شود.

از آنجائیکه سپتوم پشتیبان و ساپورت کنندۀ قسمت های خارجی بینی است و وزن بینی را تحمل می کند، اگر میزان غضروفی که آسیب دیده زیاد باشد تیغۀ بینی قادر نخواهد بود وزن بینی را تحمل کند و در نتیجه پشت بینی در ناحیۀ مربوطه فرورفتگی پیدا می کند که به آن" دماغ زین اسبی" گفته می شود.

از عوارض دیگر هماتوم سپتوم می توان از آبسۀ سپتوم نام برد.

اگر لخته خون جمع شده در زیر مخاط دچار عفونت شود این بار به جای لختۀ خون چرک در زیر مخاط جمع می شود که علاوه بر اینکه به مراتب بیشتر از هماتوم احتمال آسیب رساندن به غضروف تیغه بینی را دارد، بینی نیز متورم و دردناک می شود و درجه حرارت بدن بالا  می رود.

به این پست امتیاز دهید.
هیچ رای ثبت نشده است