عوامل تشدید کننده پولیپ بینی

هر گونه شرایطی که باعث بدتر شدن التهاب مزمن در راه هوایی و یا سینوس ها گردد از قبیل عفونت ها و یا آلرژی ها، باعث پیشرفت پولیپ بینی می گردد.

عوامل تشدید کننده پولیپ بینی :

- آسم که موجب التهاب و انقباض راه های هوایی می شود از عوامل تشدید کننده  پولیپ بینی میباشد.

- آلرژی به آسپیرین و یا ضددردها نظیر " ایبوپروفن و ناپروکسن " از عوامل تشدید کننده  پولیپ بینی میباشد .

- آلرژی نسبت به قارچ های موجود در هوا از عوامل تشدید کننده  پولیپ بینی میباشد .

-

"فیبروز سیستیک  که عبارت است از " تولید و ترشح مخاط ضخیم و چسبنده از غشاهای بینی و سینوس ها " از عوامل تشدید کننده  پولیپ بینی میباشد .

- سندروم چرگ اشتراوس  باعث التهاب عروق خونی می شود و از عوامل تشدید کننده  پولیپ بینی میباشد.

- سابقه خانوادگی ابتلا به پولیپ بینی از عوامل تشدید کننده  پولیپ بینی میباشد .

- تغییرات ژنتیکی خاص در ارتباط با عملکرد سیستم ایمنی  از عوارض پولیپ بینی  میباشد .

- آپنه خواب که در طی خواب، تنفس قطع و وصل می شود از عوامل تشدید کننده  پولیپ بینی میباشد   .

- آسم  ، سینوزیت ، عفونت کاسه چشم ،  مننژیت : التهاب مایعات اطراف مغز و نخاع - آنوریسم و لخته شدن خون داروها و جراحی برای درمان پولیپ بینی به کار می روند، اما این درمان ها موقتی هستند، زیرا پولیپ ها بعد از درمان، دوباره می توانند تشکیل شوند .

برای مطالعه " علائم پولیپ بینی " کیلک کنید .

به این پست امتیاز دهید.
هیچ رای ثبت نشده است