فیلم طراحی کامپیوتری بینی

برای آشنایی با نحوه طراحی کامپیوتری بینی برای افرادی قبل از عمل جراحی بینی خود مایلند بدانند بعد از عمل ،بینی خود به چه شکلی در خواهد آمد با مشاهده این فیلم طراحی کامپیوتری بینی اطلاعات لازم در این زمینه را کسب خواهند کرد.

در سالهای اخیر طراحی و شبیه سازی شکل ظاهری بینی با استفاده از نرم افزارهای کامپیوتری رواج یافته است. در ایران نیز بسیاری از جراحان پلاستیک بینی در زمان مشاوره قبل از عمل، علاوه بر معاینه داخل و خارج بینی، با استفاده از طراحی کامپیوتری بینی و با ویرایش عکس های قبل از عمل نتیجه نهایی جراحی بینی را شبیه سازی مینمایند. در جلسه مشاوره سوالی که در ذهن اکثر متقاضیان جراحی بینی نقش می بندد میزان دقت و اعتبار طراحی کامپیوتری بینی مذکور است.

ظاهر بینی پس از طراحی کامپیوتری بینی چه میزان به واقعیت نزدیک است؟

برخی جراحان معتقدند که طراحی کامپیوتری بینی مذکور متقاضی جراحی پلاستیک بینی را پرتوقع میسازد و ممکن است پس از عمل اندک تفاوت با نتیجه طراحی، فرد را از نتیجه عمل ناراضی و ناخشنود سازد. در مقابل، بسیاری نیز بر این باورند که بیمار اگر واقع نگر باشد و جراح نیز به درستی محدودیت های این طراحی کامپیوتری بینی را برای وی تشریح کند، طراحی کامپیوتری بینی همانطور که در فیلم هم مشاهده می کنید می تواند در جلسه مشاوره به ابزاری توانمند در دست جراح بدل می گردد.

جراح باید صادقانه و با توجه به محدودیت های آناتومیک بینی اقدام به طراحی کامپیوتری بینی نماید. طراحی یک بینی زیبا بدون در نظر داشتن محدودیت های زمان جراحی، جراح و بیمار را پس از عمل با مشکل مواجه می سازد. از طرفی باید همواره به یاد داشت تصویری که طراحی می گردد قطعا با بینی پس از عمل تفاوت هایی دارد و در زمان طراحی کامپیوتری بینی نباید به تصویر روی مونیتور به چشم نتیجه قطعی عمل جراحی بینی نگریست. با توجه به فیلم ،در واقع هدف از طراحی کامپیوتری بینی فهم متقابل جراح و بیمار است. در فیلم مشاهده می کنید که حین طراحی، بیمار می تواند از ایده ها و نقطه نظرات جراح خود مطلع می گردد و جراح با تجربه نیز از تفکرات و ایده آل های بیمار آگاه می گردد. در نهایت اگر تفاهم حاصله منجر به عمل بینی گردد بیمار پس از عمل بینی شاد و خوشحال و راضی خواهد بود.

در زمان طراحی کامپیوتری بینی جراح میتواند بیمار را از خواسته غیر منطقی اش در مورد شکل بینی آگاه سازد. برخی اوقات نیز جهت حصول نتیجه ایده آل بیمار علاوه بر عمل بینی نیازمند اصلاح عقب یا کوچک بودن چانه نیز هست. مساله ای که ممکن است متقاضی جراحی بینی ذهنیتی از آن نداشته باشد.

به این پست امتیاز دهید.
هیچ رای ثبت نشده است