فیلم عمل جراحی بینی (شماره۱۸)

ویژگی های  یک بینی عمل شده  :

 

1- پس از عمل جراحی بینی  ، عملکرد بینی طبیعی باشد و اگر از اول اختلالی در عملکرد بینی  وجود دارد باید در عمل جراحی بینی  برطرف شود.

۲- پس از عمل جراحی بینی ، ساختمان  بینی  تضعیف و آسیب پذیر نشود. بخصوص با گذشت زمان ، بینی تغییر شکل بد پیدا نکند.

۳- پس از عمل جراحی بینی  ، زیبایی بینی  طبیعی باشد و با سایر اجزا صورت متناسب باشد .

 

ویژگی یک بینی طبیعی و متناسب با صورت  :

 

در یک جمله نا زیبا نیست و بنظر هم نمی اید که عمل جراحی بینی  شده است . دقت کنید که می گویم نا زیبا نیست یعنی اگر شما آن بینی را داشته باشید به فکر عمل جراحی بینی  نخواهید بود.

 

در این سایت میتوانید اطلاعاتی درمورد عمل جراحی بینی  و مشکلات گوش و بینی را  مطالعه کنید . " فیلم  عمل جراحی بینی(شماره ۱۸) "  را در این قسمت مشاهده میکنید .

برای مشاهده " فیلم  عمل جراحی بینی (شماره ۱۹) " کلیک کنید .