مراحل بیهوشی در عمل بینی

اینکه در مورد بیهوشی عمل بینی مقداری اضطراب داشته باشید چیز عجیبی نیست  و مسئله شایعی است. اما شما باید بدانید که امروزه بیهوشی از هر زمان دیگری ایمن تر است. در حقیقت بر اساس آمارهای معتبر بیهوشی ها ی امروزه نسبت به دهه هشتاد میلادی یعنی حدود ۳۰سال قبل حداقل ۵۰ بار ایمن تر شده اند، اما چه چیزی این ایمنی را مهیا کرده : مسلما بهبود کیفیت داروهای بیهوشی ، آموزش پرسنل بیهوشی ، تکنولوژی ودر آخر تکنیک های برتر مورد استفاده در مونیتورینگ ونظارت در حین عمل بینی.

معمولا در عمل بینی از بیهوشی کامل استفاده میشود مگر در موارد خاصی ، از سوی دیگر در موارد عمل روتوش بینی معمولا آرام بخشی وریدی ویا بی حسی موضعی در نظر گرفته میشود مانند جراحی های پلک وچانه که میتواند با همین روش ها نیز انجام شوند.

بیهوشی در عمل بینی سطوح مختلفی دارد که برای توضیح آسانتر از سه مرحله : بیهوشی موضعی – بیهوشی آرام بخشی و بیهوشی کامل استفاده میکنیم.

بیهوشی موضعی عمل بینی

ویا به عبارت دیگر بی حسی موضعی ، تنها باعث بی حسی در منطقه کوچکی از بدن میشود وباعث میشود شما دردی را در آن ناحیه حس نکنید.معمولا این بیهوشی در عمل بینی استفاده نمیشود. این داروها که در محل عمل مورد نظر تزریق میشود مدت کوتاهی در بدن باقی میماند وهیچ احساس خواب آلودگی در شما ایجاد نخواهد کرد.در بعضی موارد در جراحی های پلک فوقانی و یا در عمل بینی در روتوش های کوچک بینی میتوان از آن استفاده کرد.

بیهوشی آرام بخشی عمل بینی

دراین نوع بیهوشی ویا به عبارت دیگربیهوشی وریدی ، داروها ازتزریق مسیر وریدی وارد بدن شما میشود تا باعث از بین رفتن درد وایجاد حالت آرام بخشی شود شما را ریلکس وخواب نماید. این نوع بیهوشی معمولا با بیهوشی موضعی به طور همزمان باعث بی دردی بیشتری میشود. در این نوع بیهوشی داروها در مدت کوتاهی از بدن دفع شده و شما به حالت طبیعی قبل از عمل بینی برمیگردید. سطح این نوع بیهوشی میتواند خفیف متوسط ویا عمیق باشد:

در نوع خفیف شما بیدارید اما کاملا آرامید و درد و ناراحتی حین عمل بینی را حس نمیکنید. اما مراحل عمل بینی را کاملا بیاد می آورید.

در نوع متوسط شما احساس خواب آلودگی میکنید ودر بعضی از قسمت های عمل بینی ممکن است بخواب بروید ، در هر حال در صورتیکه شما را صدا بزنند ویا لمس کنند میتوانید بیدار شوید . مراحل عمل بینی را ممکن است بیاد آورده و یا شاید بیاد نیاورید.

در نوع عمیق در تمام طول عمل بینی در خواب هستید وبه احتمال قوی چیزی را به یاد نمی آورید . این نوع معمولا نوع کامل بیهوشی وریدی نامیده میشود وشاید در مواردی لوله هوایی به نام ماسک حنجره  تا ناحیه حنجره داخل  حلق شما گذاشته شود  که تنفس بهتری در حین عمل بینی داشته وهم مانع ورود خون و ترشحات بداخل ریه شما شود .

به این پست امتیاز دهید.
هیچ رای ثبت نشده است