مشکلات بینی و سینوس

در طی فرایند طبیعی تنفس حجم بزرگی از هوای محیط از طریق راه هوایی وارد ریه ها میشود.این هوا غالبا دارای انواع زیادی از مواد آلوده کننده ،ذرات معلق و باکتری میباشد .در فضای داخل بینی برجستگیهایی پوشیده از مخاط وجود دارد که شاخک نامیده میشوند.شاخکها سطح تماس مخاط با هوا را افزایش میدهند .هوای خشک محیط در عبور از روی آنها مرطوب و گرم میشود .

در ضمن ،سرعت هوا هنگام گذر از روی آنها تغییر کرده و مواد معلق موجود در آن رسوب میکند .سطح مخاط بینی و سینوس پوشیده از ترشحات چسبناکی است که مواد رسوب کرده را بدام میاندازند .سطح سلولها پوشیده از مژکهاییست که دایما در حرکتند .با حرکت مرتب مژکها ذرات معلق بدام افتاده از داخل بینی و سینوس خارج وبه سمت دهان فرستاده میشوند .

در واقع بینی و سینوسها نقش فیلتر هوا را بعهده دارند .هر عاملیکه موجب شود این فرایند مختل شود دو عارضه ایجاد میکند:

۱-تجمع این مواد آلوده کننده در بینی و سینوس که باعث عفونت در این نواحی و بویژه سینوزیت میشود .

۲-از طرفی اختلال در عملکرد بینی و سینوس موجب میشود که مواد آلوده کننده و ذرات معلق به ریه رسیده و باعث علایم ریوی شود .به همین علت است که در بسیاری موارد که بیمار دچار مشکلات بینی و سینوس میشود بعد از مدتی در نتیجه اختلال سیستم تصفیه هوا در بینی دچار مشکلات ریه مانند عفونت و علایم تحریکی مثل سرفه، تنگی نفس و خس خس سینه میشود .

در مواردیکه علایم ریوی مانند :سرفه، تنگی نفس و آسم علیرغم درمان بهبود نمیابد باید به احتمال سینوزیت وعفونت بینی وسینوس توجه کرد و عفونت بینی و سینوس را درمان نمود .

حرکت مژکها ممکنست توسط عواملی مختل شود .در سرماخوردگی و عفونتهای تنفسی این سیستم فلج میشود و فرد در معرض سینوزیت و عفونت ریوی قرار میگیرد.گازهای سمی که از اگزوز اتومبیلها و دودکش کارخانه ها خارج میشود نیز موجب از کار افتادن سیستم تصفیه هوای بینی میشود .

هنگامیکه شما از دهان نفس میکشید در واقع از سیستم تصفیه هوای بینی و سینوس استفاده نمیکنید .افرادیکه بعلت انحراف بینی یا پولیپ مشکل تنفس با بینی دارند در واقع از این نعمت محرومند .

برای مطالعه "  سردرد های سینوزیتی" کلیک کنید .

به این پست امتیاز دهید.
هیچ رای ثبت نشده است