نوک بینی ناقص

نوک بینی ناقص :

نوک بینی می تواند ناقص (شکل داده شده) باشد. مشکل  نوک بینی ناقص  می تواند به علت نرمی (لختگی ) در ناحیه زیر نوک بینی و یا کوتاهی کالوملا و یا هر دوی این موارد باشد. در صورت نقص در نوک بینی پیوند در نوک بینی در دستور کار قرار خواهد گرفت. در صورت کوتاهی کالوملا از عمل برجسته سازی (یا افزایش ارتفاع کالوملا – کالوملا استرات) استفاده می شود.

در موارد نوک بینی ناقص بیشتر از پینود در این ناحیه استفاده می شود زیرا این روش ساختار و شکل دهی نوک بینی ناقص  را تامین می کند. ما پینود آناتومیک در ناحیه نوک بینی ناقص  را ترجیح می دهیم. این پیوند در هر دو روش بسته و باز شبیه به پیوند صفحات شین و پیوند گلف تی دانیل می باشد. پیوند در نوک بینی ناقص  شکلی ایجاد می کند که شبیه به سطح عادی آناتومی کراس میانی و گنبد های نوک بینی (دومز) می باشد. غضروف سپتو (پره میانی) برای این منظور ایده آل می باشد. البته باید به شیوه ای مورد استفاده قرا بگیرد که بینی شکل ذوزنقه به خود نگیرد (tombstone effect).

قسمت پاسسنس گنبد نیم گرد گوش (کانچا کاووم) بهترین وسیله برای ایجاد پیوند در نوک بینی ناقص  می باشد، زیرا این قسمت از گوش به میزان کافی از انحنا برخوردار بوده و نیاز به اندازه گیری نبوده و همیشه موجود می باشد.

در اغلب موارد، نیاز به شکل دهی مجدد نوک بینی وجود دارد. این هدف از طریق ایجاد پیوند حمایت کننده (پیوند در نوک - کپ) به دست می آید که خود پیوندی دو یا سه لایه می باشد و در ناحیه زیرین نوک بینی قرا ر می گیرد.

این پیوند در نوک بینی ناقص  با سه هدف انجام می شود:

(۱) برای شکل دهی بهتر در نوک بینی ناقص .

(۲) برای ثایت کردن نوک بینی ناقص  .

(۳) برای پر کردن فضای خالی پیوند نوک بینی ناقص .

بخیه عانی پیوند نوک بینی ناقص  مورد نیاز نمی باشد. در جراحی به روش باز غضوره های نوک بینی ناقص از هم جدا شده و پیوند درون گنبد بینی ( اینتردومال) بین آنها قرار می گیرد. یک پیوند آناتومیک بر روی سطح گسترده می شود (استفاده از گوش به عنوان اهدا کننده)، و یک پیوند منحنی شکل در لبه  نوک بینی ناقص نیز به کار گرفته می شود. بیمار همچنین از یک پیوند غشاء میانی پوست (درمیس) در راستای حجم دهی به لبها بهره خواهد برد.

برای مطالعه مقاله " جراحی عمل بینی " کلیک کنید .

به این پست امتیاز دهید.
هیچ رای ثبت نشده است