نکاتی درباره جراحی زیبایی بینی

دیر یا زود باید این واقعیت مهم را بپذیرفت که جراحی زیبایی بینی براى شکیل تر و متناسب کردن بینی است ، جراحی زیبایی بینی با کوچک کردن بعضی از قسمتها و تقویت قسمتهاى دیگری از بینی حاصل میشود وجالب اینکه براى شکیل کردن انواعی از بینی جراح باید تمام قسمتهاى بینی را تقویت کند به گونه اى که در این موارد به حجم نهایی بینى افزوده خواهد شد.

در آقایان پشت بینی صاف به همراه نوک بینی با چرخش تا ٩۵ درجه و در خانمها پشت بینى با شیب بسیار ملایم و زاویه نوک  بینی تا ١١٠ درجه از نظر زیبایی شناختى ایده آل است. در جراحی زیبایی بینی هرچه خواسته بیمار از این فاکتورها متفاوت تر باشد احتمال ایجاد عوارض در طولانی مدت بیشتر خواهد بود.

خیلى از مراجعه کننده های جراحی زیبایی بینی فکر میکنند بینی را میتوان همانند یک مجسمه به هر شکلی که میتوان حالت داد در حالیکه دستکارى بینى فقط تا جایی مجاز است که به کارکرد تنفسی بیمار لطمه اى وارد نشود. کارکرد طبیعی بینی در جراحی زیبایی بینی اگر بیشتر از زیبایی بینی اهمیت نداشته باشد قطعاً کمتر از آن اهمیت ندارد .

گرچه فاکتور اقتصادى در انتخاب جراح در جراحی زیبایی بینی اهمیت دارد و در شرایط اقتصادی فعلی به اهمیت آن افزوده شده است متقاضی جراحی زیبایی بینی باید از تبحر جراحی که قرار است بینی خود را به او بسپرد اطمینان حاصل کند و در بین این جراحان با توجه به قیمتهای متفاوتی که ارائه میشود جراحی را برگزیند که هزینه منطقى ترى دریافت کند.

جراحی زیبایی بینی همیشه به معناى کوچک کردن بینی نیست.

بهترین فرم بینی طبیعى ترین آن است .

کارکرد بینی به اندازه زیبایی آن اهمیت دارد.

درانتخاب جراح دقت کنید.

به این پست امتیاز دهید.
هیچ رای ثبت نشده است