گرفتگی بینی جراحی شده

گرفتگی بینی جراحی شده (جراحی زیبایی بینی) در چند هفته اول پس از جراحی بینی امری طبیعی است و ناشی از تورم مخاط بینی و تجمع Crust در حفرات بینی است. در روزهای اول پس از جراحی بینی ، گرفتگی بینی در بیمار با شستشوی بینی با نرمال سالین مرتفع می گردد. شستشو با نرمال سالین گرفتگی بینی جراحی شده منجر به خروج ترشحات و بهبود التهاب و تورم مخاط بینی و درمان گرفتگی بینی می گردد. از طرفی میتوان با نرمال سالین سرد در مواقع خونریزی اقدام به شستشوی بینی و کنترل خونریزی نمود. برخی اوقات نیز میتوان با کورتیکواستروییدهای موضعی روند کاهش التهاب و تورم مخاطی ناشی از گرفتگی بینی جراحی شده را تسریع نمود.

۴۸ تا ۷۲ ساعت نیز می توان از قطره فنیل افرین یا نفازولین برای رفع کیپ شدن بینی جراحی شده استفاده نمود، البته نه به کرات. استفاده مکرر از فنیل افرین یا نفازولین موضعی منجر به آسیب مخاط بینی می گردد.

اما برخی اوقات علی رغم بهبود التهاب و تورم مخاط بینی، گرفتگی بینی در بیمار مرتفع نمی گردد. علل گرفتگی بینی جراحی شده مشتمل است بر:

انحراف تیغه بینی

تنگی و ناکارآمدی والو داخلی بینی

ناکارآمدی والو خارجی بینی

بزرگ شدگی شاخک (هیپرتروفی)

گرفتگی بینی جراحی شده ناشی از چسبندگی های مخاطی

برای مطالعه " گرفتگی بینی بعد از جراحی " کلیک کنید .