جای زخم جراحی بینی (اسکار)

جای زخم جراحی بینی یا اسکار بدلیل ترمیم بد محل زخم پدید می آید وبه دو دسته کلی تقسیم میشود : اسکار هیپرتروفیک و اسکار آتروفیک ، اسکار هیپرتروفیک برجسته شدن جای زخم است که در اصطلاح عامه به عنوان گوشت اضافه شناخته میشود وموارد شدید آن را کلوئید مینامند. اسکار آتروفیک ناشایع تر است و به جای زخم های گود افتاده اطلاق میشود.

ایجاد جای زخم جراحی بینی به عوامل مختلفی بستگی دارد:ژنتیک ، محل زخم ، نحوه مراقبت از زخم و عفونت های بعدی از عوامل مؤثر در ایجاد اسکار هستند.

در مراحل اولیه ایجاد زخم ناشی از جراحی بینی استفاده از داروهای موضعی ممکن است در به حداقل رساندن جای زخم جراحی بینی مفید باشد.

درمان اسکار  یا جای زخم جراحی بینی بسته به نوع وحجم آن متفاوت است .

تزریق کورتون در درمان اسکار

در اسکارهای هیپرتروفیک معمولاً به عنوان اولین اقدام تزریق کورتون انجام میشود که در کاهش سایز اسکار مفید است.

درمان های جراحی اسکار

لایه برداری:در اسکارهای خفیف از این روش استفاده میشود که با برداشتن لایه سطحی پوست دچار اسکار سعی میشود که بعد از ترمیم پوست یکدست تری جای زخم جراحی بینی را بگیرد ،ابزارهای لایه بردار شامل لیزر و درم ابرژن وگاهاً مواد شیمیایی است.

برداشتن جای زخم جراحی بینی

در جای زخم ناشی از جراحی بینی ، چاره ای جز برداشتن جای زخم نیست. این کار ظرایف زیادی دارد انواع مختلف برش ها و روش های بخیه برای آن ابداع شده است و برداشتن اسکارهای وسیع ممکن است نیاز به پیوند قسمتی از پوست داشته باشند.

در تمام این روشها ممکن است بهبود نسبی حاصل شود وبه هر حال آثاری از جای زخم جراحی بینی باقی بماند.


دکتر سرمست1

شماره تماس مشاوره و رزرو نوبت: