آناتومی بینی

ـــ آناتومی بینی :

حفرهٔ بینى توسط تیغهٔ بینى به دو حفرهٔ کوچکتر راست و چپ تقسیم مى‌شود . هر یک از این حفرات  بینی داراى یک دهانهٔ قدامى (پرّه‌هاى بینی)، یک دهانهٔ خلفى (کوآنا) و تعدادى برجستگى‌هاى استخوانى به نام کونکا یا توربین است که از دیواره‌هاى طرفى به درون حفره برآمده‌اند.در خلف حفرهٔ بینی، نازوفارنکس قرار گرفته است.

ــ بخش‌هاى  سینوس‌هاى پارانازال  بینی  :

 

سینوس های پارانازال بینی از قسمت های زیر تشکیل شده است :

سینوس‌هاى ماگزیلارى و اتموئید در هر دو طرف  بینی، سینوس فرونتال و سینوس اسفنوئید.

مخاط حفرهٔ بینى از اپى‌تلیوم ستونى مطبق کاذب و مژک‌دار (مخاط تنفسی) تشکیل شده است. به‌جز ناحیهٔ کونکاى فوقانى  بینى و دیوارهٔ خارجى بینى و سپتوم مجاور  بینى  که از اپى‌تلیوم تخصصى غیر مژک‌دار (مخاط بویائی) پوشیده شده‌اند، سینوس‌های بینى  نیز با مخاط تنفسى پوشیده مى‌شوند و ملانوسیت‌ها به تمام منطقه  بینى انتشار یافته‌اند.

در اوایل زندگى سینوس‌های  بینى  با مخاط تنفسى پوشیده مى‌شود ولى با افزایش سن متاپلازى سنگفرشى رخ مى‌دهد. در نتیجه در اولین دههٔ زندگى ۶۰% از مخاط تنفسى جاى خود را به اپى‌تلیوم سنگفرشى مى‌دهد. در ابتدا این اپى‌تلیوم سنگفرشى غیرشاخى است ولى بعد از ۵۰ سالگى بیشتر شاخى مى‌شود.

برای مطالعه بیشتر "آناتومی بینی" کلیک کنید.

به این پست امتیاز دهید.
هیچ رای ثبت نشده است