Archive

Post archive page

علائم تومور بینی و سینوس

تومور بینی و سینوس : ناحیه بینی و سینوس مانند دیگر نواحی بدن ممکنست دچار غده یا تومورهای بدخیم یا  تومور های خوش خیم  گردد . تومورهای خوش خیم در بیشتر موارد رشد آهسته داشته و به بافتهای مجاور دست اندازی نمیکنند وکپسولی که دور آنها را گرفته موجب میشود عمل جراحی  تومور  و برداشتن  تومور  آسانتر باشد . تومورهای بدخیم رشد سریع دارند .به شدت در استخوان ،عصب ،بافت نرم و پوست نفوذ میکنند به همین علت درمان این…

ادامه مطلب

تشخیص تومور بینی و سینوس ها

تومورهای بینی و سینوس ها:   اپیدمیولوژی تومور بینی و سینوس : 1.  کمتر از۳% بدخیمیهای تنفسی.گوارشی از تومور بینی و سینوس میباشد . 2.  کمتر از۱% همه تومورها ، تومور بینی و سینوس میباشد . 3.  مردها۲برابر زن ها به تومور بینی و سینوس گرفتار میشوند . 4-دردهه های پنج تا هفت بیشترین افراد دچار تومور بینی و سینوس شدند . 4.  ۴۴%بیماران شغلشان در ارتباط با نیکل، کروم، صنایع چوب بوده که در چنین افرادی تومور بینی و…

ادامه مطلب

تومور بینی

انواع تومور در بینی : 1- تومور در  بینی خارجی: 1. تومور در بینی خارجی به نام"   تومور کراتوز " که  ناشی از افتاب،کیستهای سبابه وخالها   بوجود می آید .   2. تومور در بینی خارجی به نام"  تومور رینوفیما " که ناشی از رشدبیش از حدغدد سبابه  بوجود می آید . 3. تومور در بینی خارجی به نام  " تومور کارسینوم سلول سنگفرشی" که  علائم آن  رشد سریع  و احتمال "متاستاز " میباشد. 4.تومور در بینی خارجی به نام "  تومور بازال…

ادامه مطلب