Archive

Post archive page

آسیب به گوش میانی در اثر تغییرات فشاری

آسیب به گوش میانی در اثر تغییرات فشاری آسیب‌ به‌ گوش‌ میانی‌ در اثر تغییرات‌ فشاری‌ در این‌ نوع‌ آسیب‌، گوش‌ میانی‌ ، شیپور اُستاش (مجرایی‌ که‌ محفظه‌ گوش‌ میانی‌ را به‌ حلق‌ وصل‌ می‌کند) و انتهای‌ اعصابی‌ که‌ در گوش‌ وجود دارند متأثر می‌شوند. علائم و نشانه های آسیب به گوش میانی در اثر تغییرات فشاری * ناشنوایی‌ در درجات‌ مختلف‌) ) * احساس‌ گرفتگی‌  گوش‌ * درد خفیف‌ تا شدید در گوش‌، یا در ناحیه‌ فک‌ و پیشانی‌…

ادامه مطلب